Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Lättläst öppnar bokens värld

Från 2016
Uppdaterad 02.09.2016 09:31.
pärmen till Maresi i lättläst bearbetning utan text
Bildtext Alla har rätt att läsa - Maresi
Bild: Jenny Wiik

Den fjärde finlandssvenska romanen har fått en ny tolkning.

Turen har nu kommit till en ungdomsbok. Maria Turtschaninoffs Maresi eller krönikor från röda klostret som utkom för två år sen och blev en stor framgång. Boken har hittills översatts till 15 språk. Nu når berättelsen om flickan Maresi ännu flera läsare när boken utkommer i lättläst bearbetning.

Framtiden osäker

Men hur många finlandssvenska böcker som kan nå nya läsare i LL-bearbetning i fortsättningen kan ingen säga. Finansieringen av den här sortens kulturgärning är mycket osäker, berättar Solveig Arle på LL-center. Det finns ett statligt stöd för utgivning av lättläst material. Men det räcker inte på långt när till för att täcka de verkliga kostnaderna. Så man tvingas söka understöd från alla håll och kanter.

Lättläst finns i alla genrer, poesi, romaner och fakta. Sen finns det två sorters lättläst. d.v.s. böcker som är skrivna som lättlästa och bearbetningar av romaner. Det är dyrare att ge ut bearbetningar av romaner än att skriva LL-böcker. Förutom att den som bearbetar texten ska få lön ska även författaren och illustratören få ersättning. Illustrationerna är ett viktigt tillskott i förståelsen av boken.

pärmarna till Maresi i orginal och i lättläst bearbetning
Bild: Sets och Lärum

Litteratur en klassfråga

Men det finns ett värde i att också svaga läsare får ta del av populära berättelser. De här böckerna kan t.ex. användas av modersmålslärare som vill låta hela klassen läsa en viss bok. Finns det då en LL-version kan alla diskutera innehållet i romanen.

Den lättlästa Maresi är återberättad av författaren Jolin Slotte och illustrerad av Jenny Wiik. Där den ursprungliga berättelsen bygger upp en hel värld kan den bearbetade versionen återge en spännande berättelse om manligt förtryck och modigt kvinnligt motstånd.

– Lättlästa bearbetningar kan ses som adaptioner, säger Solveig Arle. Det är lite samma som när romaner blir filmer eller pjäsen. Regissören gör sin tolkning och väljer bara det som är viktigt för berättelsen. På samma sätt gör den som bearbetar en roman.

Det är alltså inte fråga om barnsligare versioner av romanerna. Författarens språk ska höras, men berättelsen är mera renodlad.

omslaget till den lättlästa versionen av Tusenblad
Bild: Lärum

Vem behöver?

– LL finns för att det finns ganska många grupper som inte kan ta till sig långa krångliga texter, berättar Johanna Rutenberg från LL-center. Det kan bero på en minnessjukdom, afasi eller utvecklingsstörningar av olika slag. Flera grupper behöver LL hela livet och andra som en inkörsport till svenska eller helt enkelt till läsande.

Hittills har LL-centrum och Lärum-förlaget gett ut fyra finlandssvenska romaner i lättläst bearbetning. De tidigare är Där vi en gång gått av Kjell Westö, återberättad av Peter Sandström, Tusenblad av Birgitta Boucht, återberättad av Jolin Slotte och Orgelbyggaren av Robert Åsbacka, återberättad av Bosse Hellsten. Men nu skulle det behövas en insats från antingen förlagen, fonder eller någon privatperson som vill sprida läsglädje till alla grupper i samhället.

omslaget till den lättlästa versionen av Orgelbyggaren
Bild: Lärum

LL-center har planer på att ge ut en bearbetad version av någon av Muminböckerna i samarbete med Förlaget M. Men vilken det blir är ännu under diskussion.

Lärum hör till Förbundet de Utvecklingsstördas Väl och har även ett specialbibliotek som finns på Nordenskiöldsgatan 18 A i Helsingfors. Där kan den som vill läsa lättläst litteratur låna avgiftsfritt.

omslaget till den lättlästa versionen av Där vi en gång gått
Bild: Lärum

Diskussion om artikeln