Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pixneklinikens framtid fortfarande oviss

Från 2016
Uppdaterad 01.09.2016 17:09.
Pixnekliniken i Malax
Bildtext Pixnekliniken i Malax.
Bild: Yle/Patrick Stenbacka

Nu ska medlemskommunerna säga sitt om Kårkullas behandlingshem Pixnekliniken i Malax. Ekonomin haltar sedan allt färre medlemskommuner valt att betala årsavgiften.

På Kårkullas styrelsemöte kunde man inte behandla budgeten för nästa år eftersom man inte vet hur Pixnekliniken kommer att se ut framöver.

Att det går dåligt ekonomiskt för Pixnekliniken beror på att allt fler svenskspråkiga kommuner satsar på öppen vård för missbrukare.

Förutom en handfull åländska kommuner är det bara sex av Kårkullas medlemskommuner som betalat årsavgiften för Pixnekliniken i år. De är Korsholm, Korsnäs, Malax, Vasa och Kimitoön.

Besvärlig finansiering

På torsdagens styrelsemöte beslöt man att vända sig till kommunerna och fråga hur de vill ha det.

- Vi diskuterade saken ingående och grundligt, säger Kårkullas styrelseordförande Veronica Hertzberg.

Hur gick diskussionerna?

- Vi diskuterade rätt mycket den ekonomiska realiteten. Pixnekliniken går så pass mycket på minus. Vi diskuterade också att man allt mer har gått in för öppen vård.

När Kårkullas representanter träffar medlemskommunerna kommer man att hålla en öppen diskussion hur finansieringen av Pixnekliniken ska ordnas.

- Som det ser ut nu är finansieringen ganska besvärlig. Det är klart att vi måste diskutera det som en helhet hur vi jobbar vidare med svensk missbrukarvård, säger Hertzberg.

I övrigt säger Hertzberg att Kårkullas ekonomi ser relativt bra ut.

Pixnekliniken grundades och startade sin verksamhet 1987, och bedriver en väl uppbyggd och fungerande vård för alkoholister. År 1990 grundades USM r.f. som stödförening till den finlandssvenska missbrukarvården. USM r.f:s främsta uppgift är att på olika sätt befrämja missbrukarvård på svenska i Finland och har idag sin verksamhet belägen i Malax, men betjänar hela Svensk-Finland. USM r.f. är en ideell förening som är fristående från kommunal verksamhet.

Pixnekliniken behövs

Eva Marander är verksamhetsledare för Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, som finns vägg i vägg med Pixnekliniken. Marander säger att behover av ett behandlingshem är större än någonsin.

- Det vore en katastof om Pixne lades ner, speciellt med tanke på de unga, säger Marander.

Marander säger att det finns många unga med tablettmissbruk och missbruket kan accelererar mycket snabbt.

- Det tar inte längre 10 till 20 år att supa ner sig. Ett missbruk kan bryta ner en ung människa på bara några månader. Situationen kommer att vara katastrofal om några år om de unga inte har tillgång till vård på behandlingshem, säger Marander.

För den som har svåra missbruksproblem räcker det inte med en samtalskontakt en gång i veckan och vård på egna modersmålet är a och o.

- Språket är vårt enda verktyg i missbrukarvården och en öppenvårdskontakt räcker inte för att ta sig ur ett missbruk. Det är tiden mellan träffarna som är jobbig för den som vill komma ur sitt missbruk och för familjen blir situationen ohållbar, säger Eva Marander.

Lika viktigt som centralsjukhuset

Marander säger att frågan om missbrukarvård på svenska är en lika viktig fråga som Vasa centralsjukhus framtid och förfrågningar till samarbetspartners och de som arbetar ute på fältet i kommunerna entydigt visar att Pixne behövs.

- Det går ju faktiskt att gipsa ett brutet ben på finska, men inte att få vård mot sitt missbruk. Missbrukarvård på klientens modersmål är en lika stor fråga som centralsjukhusets framtid, säger Eva Marander.

Artikeln uppdaterad med intervju med Eva Marander kl.17.00