Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dålig luft också i de orenoverade delarna av Lypa

Från 2016
Uppdaterad 05.09.2016 06:12.
Lyceiparkens skola i Borgå
Bildtext Den gamla delen, som nu renoverats, till vänster och den nya delen till höger.
Bild: YLE/Stefan Härus

Allt står inte rätt till med inneluften i den nya delen av Lyceiparkens skola. Orsaken kan vara pågående renoveringar i den gamla delen eller liknande problem som ledde till renoveringarna där.

Den gamla delen av skolbyggnaden, som är från 1979, har renoverats under ett års tid och renoveringen börjar vara inne på slutrakan.

Efter höstlovet är det tänkt att eleverna ska kunna lämna de tillfälliga barackerna och flytta in i den nyrenoverade skolbyggnaden. Frågan är bara om det kommer att bli aktuellt med ytterligare en renovering på grund av undermålig inneluft.

- Vi har en lärare i skolan som undviker att vistas i ett klassrum i den nya delen förutom då läraren undervisar där, bekräftar skolans rektor Li-Lo Söderholm. Nu talar jag bara för lärarkollegiet. Det är ju skolhälsovården som behandlar elevernas klagomål om illamående på grund av dålig inneluft, säger Söderholm.

bygg
Bildtext Lypa har renoverats i ett års tid.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Renoveringen kan påverka luftkvaliteten

Det faktum att renoveringsarbetena fortfarande pågår i skolbyggnaden, kan förstås påverka inneluften också i de delar av fastigheten som inte renoveras.

- Vi bör ju komma ihåg att Lypa fortfarande är en byggarbetsplats. Luftväxlingen är inte ännu kopplad till det nya maskineriet. Det sker först när den renoverade gamla delen är färdig att tas i bruk efter höstlovet i oktober, säger Söderholm.

Också skolhälsovårdare Ingela Metsä är försiktig med att uttala sig. Hon vill varken bekräfta eller dementera att det skulle finnas elever med symptom på grund av undermålig inneluft.

- Helst ger jag inte några utlåtanden nu, eftersom renoveringen i skolfastigheten fortfarande pågår. Om det efter flytten eventuellt ännu förekommer illamående på grund av inneluften så är situationen en annan, säger Metsä.

Problem och ingrepp på nya sidan

Projektingenjör Tony Lökfors vid Borgå stads lokalitetsledning är inne på samma linje. Ännu går det inte med säkerhet att säga om inneluften i den nya delen av skolfastigheten håller måttet eller inte.

- Luften i den nya delen är visserligen undersökt i samband med de undersökningar som gjordes på den gamla sidan. Det har varit en del problem på den nya sidan och vi har också gjort en del ingrepp där under sommarlovet, men om vi gjort allt vi kunnat kan jag inte svara på ännu, säger Lökfors.

En inneluftskonsult har arbetat på en rapport om vilka ingrepp som skulle krävas på den nya sidan.

- Det som nu behöver göras, är att jag tillsammans med konsulten jämför rapporten med de åtgärder som vidtogs i somras. På det sättet får vi fram vilka åtgärder som eventuellt ännu krävs, säger Lökfors.

bygg
Bildtext Renoveringen har skett i torra väderföhållanden - under ett massivt tält.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Inte för snabba slutsatser

Om det blir aktuellt med ingrepp också på den nya sidan av skolfastigheten, kommer de att göras efter det att renoveringen på den gamla sidan är slutförd.

- Då kunde vi tömma ett klassrum i gången eller möjligen få saken fixad under ett skollov, säger Lökfors.

Precis som rektor Li-Lo Söderholm, anser också projektingenjör Tony Lökfors att man inte bör dra för snabba slutsatser även om en lärare fått symptom.

- En orsak till symptomen kan vara det, att det finns ett bygge på andra sidan väggen. Det finns alltid byggdamm i luften, så därför måste vi följa med situationen efter det att den nu pågående renoveringen är slutförd, säger Lökfors.

Ventilationen under lupp

Det som behöver kollas upp, är bland annat ventilationen.

- När vi fått ventilationen igång på den renoverade sidan måste vi också undersöka lufttrycket på den nya sidan och undersöka om förhållandena mellan de olika delarna i fastigheten har förändrats, säger Lökfors.

Renoveringen av den gamla delen av Lyceiparkens skola ska vara färdig före höstlovet i oktober. Då kan höstlovet utnyttjas till att flytta rekvisita från de tillfälliga klassrummen i barackerna på gården till den nyrenoverade delen av skolfastigheten.

Diskussion om artikeln