Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så påverkar regeringens budget din vardag – vi listar 11 punkter

Från 2016
Uppdaterad 21.09.2016 10:05.
Barn leker i dagis
Bildtext Arkivbild. Barn leker i sanden.
Bild: Mikael Crawford/Yle

1) Dagisavgiften stiger inte

Regeringen har bestämt sig för att inte höja dagvårdsavgifterna som tänkt. Tanken är att ensamstående lättare ska kunna ta emot jobb.

Det tidigare lagförslaget dras tillbaka. Enligt det skulle fler familjer få högre dagisavgifter medan små familjer med låga inkomster skulle betala mindre. Undervisnings- och kulturministeriet ska bereda ett nytt förslag där sänkningen finns med men höjningen uteblir. Inalles sjunker avgifterna för dagvård med 10 miljoner euro.

2) Mer lön i handen

Regeringen lättar på skatten på förvärvsinkomst. En medelinkomsttagare som tjänar 3 300 euro i månaden kommer 2017 att ha 200 euro mer i handen efter att ha betalat skatt för sin förvärvsinkomst. Den sjunker med 0,6 procent. Den som tjänar 2 200 euro i månaden får 120 euro mer i handen per år.

Också pensionärer får en motsvarande skattelättnad.

3) Mer jämställt?

Arbetsgivare får en ersättning som ska jämna ut de extrakostnader som kvinnliga arbetstagare orsakar i form av familjeledigheter. Det handlar om en engångsersättning på 2 500 euro.

Tankning av bil
Bildtext Det blir dyrare att tanka men bilskatten sjunker.
Bild: Yle/Andy Ödman

4) Sänkt bilskatt – höjda bränslepriser

De som kör bil gynnas av en sänkt bilskatt för sammanlag 36 miljoner euro. Bensinpriset kommer däremot att stiga.

5) Båtägare ska hädanefter betala båtskatt

Båtägare som finns i båtregistret kommer att betala en helt ny båtskatt. Båtregistret omfattar minst 5,5 meter långa segel- eller motorbåtar samt vattenfarkoster med mer än 20 hästkrafter.

Finansministeriet uppger att skatten kommer att stiga i takt med motoreffekten. De minsta motorerna befrias från skatt.

Skatten kommer, enligt Finansministeriet, antagligen att variera mellan 100 och 300 euro beroende på motoreffekt, men summan preciseras ännu under beredningen.

6) Dyrare att röka

Tobaksskatten kommer att stiga stegvis fram till 2019. I framtiden ska man också betala skatt för elcigaretter.

Bild: Yle/Comstock
Bildtext Det blir billigare tider för godissugna.
Bild: Yle/Comstock

7) Billigare sötsaker?

Skatten för sötsaker och glass sjunker i enlighet med EU:s krav. Det här kan leda till att godis- och glassugna betalar mindre.

8) Studerande får bättre bostadsbidrag – mindre studiepeng

Sammantaget kommer situationen för studerande att bli bättre då de börjar få allmänt bostadsbidrag. Samtidigt sänks ändå studiepenningen. I slutändan räknar man ändå med att förändringen gynnar studerande.

9) Större hushållsavdrag

Hushållsavdraget ersätter nu 45 procent av arbetskraftskostnaderna för exempelvis städ- eller renoveringshjälp. Andelen ska stiga till 50 procent.

10) Fastighetsskattens undre gräns stiger

11) Förmånligare att ärva

Nästa år blir det lättnader i arvs- och gåvoskatten.


Källa: Yle, Statsrådets kansli, Samlingspartiet, Finansministeriet

2.9.2016 kl 16:39 Artikeln uppdetaread med Finansministeriets noggrannare uppgifter om båtskatten.

Diskussion om artikeln