Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bildkonstnären Heidi Lunabba får Fredrikastipendiet

Från 2016
Uppdaterad 02.09.2016 13:09.
Heidi Lunabba.
Bildtext Heidi Lunabba.
Bild: Foto: Emilia Nyberg

Kommittén för Fredrika Runeberg-fonden har valt att utse bildkonstnären Heidi Lunabba till årets Fredrika Runeberg-stipendiat.

Bildkonstnären Heidi Lunabba tilldelas årets Fredrika Runeberg-stipendium för sin samhällsmoderliga insats när det gäller att synliggöra mångfaldsfrågor och minoriteter.

- Årets stipendiat utforskar frågor om identitet, kön och kommunikation genom installationer, fotografering och videofilm i både allmänna och privata utrymmen. Människors lika värde, mångfald och feminism utgör viktiga inspirationskällor för henne. Genom sina deltagande samfundsprojekt har Heidi Lunabba på ett tacknämligt sätt synliggjort, och gjort det möjligt för många fler att synliggöra, mångfaldsfrågor och minoriteter, står det i stipendiemotiveringen.

I projektet Tvillingar granskar konstnären hur man framhäver och definierar barnets genus med kläder och andra visuella tecken.

Hennes bilder visar hur barn ofta kläs ut till små vuxna, och då ett barns könsidentitet ännu inte tydligt framträder konstrueras det genom klädval. Projektet Tvillingar ifrågasätter könsnormer, medan samarbetsprojekten Feministtapeten och Tvättlina betonar behovet av jämställdhet samt tolerans och öppenhet, så att alla kan känna sig respekterade och accepterade oberoende av kön eller sexuell läggning.

- I år var stipendiekommittén väldigt överens om vilka frågor vi ville lyfta: jämställdhet, tolerans och respekt för individen samt människors rätt till ett jämlikt bemötande. Stipendiaten Heidi Lunabbas samhällsmoderliga insats stöder detta, säger Andrea Hasselblatt, ordförande för Fredrika Runeberg-fondens stipendiekommitté.

I Fredrikakommittén ingår representanter för följande organisationer: Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

Priset utdelas i Borgå.

Diskussion om artikeln