Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Internet of me” - du ska få större makt över dina data

Från 2016
Uppdaterad 04.09.2016 20:53.
Internet of me
Bildtext Visionen är att du centralt ska få tillgång till information som olika aktörer sparar om dig. I dag finns de här data på många olika ställen.
Bild: Yle/Laura Merikalla

Inom de närmaste åren kommer vi troligen att få mer kontroll över de data som företag och andra aktörer samlar in om oss. Flera it-experter och företag anser att den nuvarande situationen är ohållbar och undergräver konsumenternas förtroende.

Storföretag såsom Google, Facebook och Amazon, men också inhemska aktörer såsom butikskedjor och banker, sparar massvis med uppgifter om oss i sina register och de här datamängderna växer snabbt.

Det kan handla om allt från vem vi är och vad vi gillar till hur mycket vi rör på oss och vilka vanor vi har.

Till exempel S-gruppen samlar från och med den här månaden in information om exakt vilka produkter en viss kund köper när han eller hon använder kedjans bonuskort - något som Konsumentförbundet kritiserade i somras.

Ett annat aktuellt exempel är att den populära chattjänsten Whatsapp om några veckor kombinerar sina användardata med Facebook. Då får Facebook tillgång till det telefonnummer användaren har, vilket bland annat gör det lättare för företaget att rikta reklam, och att förstå hurdana sociala nätverk vi har. Det finns ännu denna månad en möjlighet att förhindra överföringen - sedan är det för sent.

Telefonnumret är en guldgruva

På Twitter kan en annonsör skicka ut reklam till personer som brukar köpa en viss produkt - till exempel en viss müsli. Det påpekar Mikko Hyppönen på datasäkerhetsföretaget F-Secure i en webbvideo.

- Andra faktorer annonsören kan välja är exempelvis användarens lönenivå, om hon väntar barn inom sex månader, eller om han eller hon lider av allergi, konstaterar han.

Hur vet Twitter det här? Ja, de har köpt kunskapen av företag som har specialiserat sig på att handla med information. Ett sådant företag är exempelvis Datalogix.

Företaget samlar in data från butiker och kreditkortsföretag och säljer uppgifterna till Twitter. Det sociala nätverket kan sedan kombinera informationen med ditt Twitter-användarkonto, med hjälp av just telefonnumret.

Sådan här korskörning av data är helt laglig eftersom vi användare har gått med på den när vi godkände användarvillkoren. I flera användarvillkor, som de flesta aldrig läser, står det att data får delas med tredje part eller säljas till tredje part.

Nuläget oroar forskardoktor Mats Sjöberg som forskar i datainsamling vid Helsingfors universitet.

- Det är skrämmande hur mycket information olika aktörer samlar in om en. Och vi vet ju inte ens i dag vad allt de kan hitta på med det här datamaterialet.

Han påpekar att företagen använder informationen för sina egna kommersiella intressen, samtidigt som du ofta har minimal tillgång till den. I gengäld kan du bland annat få gratis e-posttjänster eller billigare varor i matbutiken.

Mats Sjöberg
Bildtext Forskardoktor Mats Sjöberg har varit med om att utveckla en användarcentrerad datalagring. Han har till exempel bandat sina egna samtal och lagrat sina datorvanor.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Daniel Kaplan, som är medlem i Frankrikes digitala råd och aktivt har varit med om att utveckla internet sedan 1990-talet, är också kritisk till det här.

- Det är nästan självklart för folk att olika aktörer samlar för mycket personligt datamaterial och gör för mycket med det, sparar det för länge och också delar det med andra företag och organisationer bakom våra ryggar, kommenterar Kaplan.

Våra data har alltså blivit en handelsvara, utan att vi själva egentligen drar nytta av det.

"Konsumenten är kung"

Harri Pursiainen, kanslichef på Kommunikationsministeriet, föreslår nu, i likhet med flera it-experter, en alternativ modell där data om en viss person skulle samlas centralt och lätt tillgängliga för en själv. Man skulle också kunna dra bort sina data från företag man inte längre litar på.

- Vårt fokus är att konsumenten är kung. Det får inte ske sådan hemlig datainsamling som leder till att folk tappar förtroendet för företag och myndigheter, påpekar Pursiainen.

Harri Pursiainen
Bildtext Kanslichef Harri Pursiainen jobbar bland annat med regeringens spetsprojekt som handlar om digitalisering.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Som exempel nämner han att butikskedjor samlar in data om vad vi köper, och att vi konsumenter egentligen inte har möjlighet att påverka hur detaljerad den här informationen är om vi samtidigt vill använda kedjornas bonuskort.

- Information om oss människor samlas på många olika ställen - om våra konsumtionsvanor, vår hälsa och så vidare. De här uppgifterna är värda pengar. Vi medborgare borde få makt över datamaterialet, tillägger han.

När materialet om oss samlas centralt skulle var och en lätt kunna välja vilka aktörer som ska få ha tillgång till det.

- Till exempel kunde en bilist dela data om sina körvanor med försäkringsbolaget och direkt få tio procent rabatt på sin trafikförsäkring om han eller hon kör tillräckligt väl, säger Pursiainen.

Nya tjänster och insikter

När data från olika håll kombineras kan nya tjänster uppstå och man kan också få nya insikter om sig själv - till exempel om sin hälsa.

- Det blir förhoppningsvis normalt att folk kan fatta bättre beslut och lära känna sig själv bättre på basis av sina personliga data, säger Kaplan på Frankrikes digitala råd.

Till exempel företaget Digi.me har redan i dag en kommersiell lösning tillgänglig som kan hjälpa en person att samla in sina personliga data från olika aktörer. Tills vidare fungerar tjänsten ändå inte så väl i Finland.

- Med vår mjukvara kan du till exempel be sociala medier, din bank eller annan aktör om dina data. Materialet kopieras sedan till din dator och du får tillgång till det centralt, berättar vd:n Rory Donnelly.

Efter det kan du dela uppgifterna med sådana aktörer som kan vara intresserade av dem, och i gengäld få ersättning till exempel i pengar.

Är ännu i sin linda

Det är samtidigt oklart i hur stor utsträckning olika aktörer verkligen kommer att låta användarna få makt över sina egna data, och hur snart det kan ske.

Bedömningen är ändå att trenden, som kallas "internet of me" eller "my data", kan leda till en mycket stor affärsverksamhet inom några få år. Det tror it-experter och tjänstemän Yle Nyheter har talat med. Konsultföretaget Boston Consulting Group har också dragit liknande slutsatser.

- Det här kommer att förändra Europa och skapa en helt ny industri med många nya jobb. Det kommer att innebära att vi i Europa blir mer innovativa än amerikanerna, bedömer Taavi Kotka, som är it-chef för Estland.

Taavi Kotka
Bildtext It-chef Taavi Kotka är också ansvarig tjänsteman för digitaliseringen av Estland. Han hoppas på gott samarbete med Finland när det gäller "Internet of me"-frågor.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

EU:s skärpta dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018 ger utvecklingen extra fart.

Företag vill förändra sig

Kotka betonar samtidigt att flera företag också har börjat inse att en förändring är att föredra.

- Isen har börjat smälta. Det är inte samma situation i Europa som för två år sedan. Då sades det nej, nej, nej, användarna ska inte få mera kontroll över sina data. I dag är läget ett helt annat.

Han berättar att till exempel Google har sagt att de gillar idén.

- För de inser att de kan få ännu mer data av oss i framtiden om de samtidigt ger användarna mer makt över datamaterialet.

Google vill inte bekräfta uttalandet, och företaget kommenterar inte heller temat desto mer i det här skedet. Inte heller Facebook ville svara på våra frågor men företaget påpekar ändå att det är möjligt att exportera sina data från Facebook om man så vill.

Google - My Account
Bildtext Google påpekar för Yle Nyheter att man kan hantera de data som Google har samlat om en på ett centralt ställe på företagets webbplats.
Bild: Skärmdump / myaccount.google.com

Kotka bedömer dessutom att man inom EU kommer att sätta mycket fokus på att ge användarna makt över sina personliga data.

- Det är något som användare över hela världen kommer att börja kräva så småningom.

Han ser också fram emot smidigt utbyte av data mellan olika europeiska länder, så att till exempel en finländare som insjuknar på sin semester i Spanien lätt kunde dela sina hälsodata med en läkare där, med bara några knapptryckningar.

Diskussion om artikeln