Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Vem har rätt att vigas i kyrkan?

Från 2016
Uppdaterad 02.09.2016 19:37.
1994 ordnas en symbolisk vigsel förhomosexuella i Esplanadparken
Bildtext Kyrkan skall ta sig en funderare på om alla kan få vigas i kyrkan. Det är dock viktigt att minnas att det finns flera präster som inte har något emot att viga samkönade par i kyrkan.
Bild: Yle

Kyrkan tänker inte ändra på sin syn på äktenskapet. Samkönade skall inte heller i fortsättningen få vigas i kyrkan, trots att lagen om könsneutralt äktenskap träder i kraft nästa år.

Man har ändå jobbat fram tre alternativ till vad man skulle kunna tänka sig då det kommer till vigsel, kyrka och samkönade. Det ena alternativet är att fortsätta som förr, alltså att kyrkan inte viger samkönade. Alternativ två är att kyrkan börjar viga även samkönade, och alternativ tre är att kyrkan helt skulle avsäga sig vigselrätten.

För att bestämma sig för alternativ två eller tre måste man ändra på kyrkolagstiftningen och ta upp frågan på kyrkomötet. För att ett förslag skall gå igenom på kyrkomötet krävs absolut majoritet och sannolikheten för att detta skulle ske och en ändring fås till stånd är ganska osannolik.

Påpekas bör att det ändå finns en hel del präster som tycker att även samkönade borde få vigas i kyrkan.

Tre alternativ

Om man ser närmare på de tre ovannämnda alternativen då, vilka är för- och nackdelarna?

Berndt Berg är kontraktsprost och kyrkoherde i Korsholms svenska församling och han kommer även inom kort vara medlem av Domkapitlet.

- Fördelen med att fortsätta som förr skulle vara att det är i kongruens med samhällets nuvarande lagstiftning, medan nackdelen skulle vara att det teologiskt är en mycket svår fråga och att många känner sig splittrade.

Vad finns det då för plus och minus med alternativ två, alltså att låta alla vigas i kyrkan?

- Splittringen skulle bli ännu svårare om man gick in för detta alternativ och jag ser inte att en sådan lösning är på kommande. Men vissa präster är ju villiga att viga samkönade och för dem vore detta så klart en signal om att de får göra det.

Berndt Berg.
Bildtext Berndt Berg, kontraktsprost och kyrkoherde i Korsholms svenska församling.
Bild: YLE/ Luzilla Backa

Hejdå vigselrätt?

Och om kyrkan då helt skulle avsäga sig vigselrätten – vad finns det för positivt och negativt med en sådan lösning?

- Då skulle vi bli oberoende av samhällslagstiftningen och då gör vi inom kyrkan som vi själva bestämmer och då kan vi endera fortsätta som vi gör idag eller så kan kyrkan gå in för en välsignelse av samkönade par, men det tror jag nog ligger långt i framtiden i så fall.

Berg tillägger att han själv "gärna viger".

- Vi har full respekt för olika par oberoende om det är fråga om homopar eller inte. Alla är lika mycket värda i kyrkans ögon.

Men varför får i så fall samkönade inte vigas?

- Det är en så teologiskt svår fråga att det fordrar mycket diskussion. Och jag ser inte att kyrkomötet kommer bli överens här. Jag räknar med att nuvarande praxis kommer att fortgå ganska långt in i framtiden.

Vad tycker ni om de tre ovanstående alternativen? Gå gärna in i kommentarsfältet och debattera!

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln