Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Radiogudstjänster i 90 år

Från 2016
Uppdaterad 05.09.2016 16:14.
Ungefär en tredjedel av radiogudstjänsterna produceras i Österbotten. Ansvariga producenten Lucas Snellman och ljudtekniker Asko Kuivasmäki i Yle/Vasa.
Bildtext Ungefär en tredjedel av radiogudstjänsterna produceras i Österbotten. Ansvariga producenten Lucas Snellman och ljudtekniker Asko Kuivasmäki i Yle/Vasa.
Bild: yle/ Bengt Klemets

Äldst och störst

Den hör till radions äldsta programformat. Varje helgdag samlar den Svenskfinlands största gudstjänstfirande församling. I år fyller radiogudstjänsten 90 år. Tre dagar efter att Rundradion (nuvarande Yle) inledde sin verksamhet sändes den första gudstjänsten i radio. Den första svenskspråkiga gudstjänsten sändes den 12 september kl. 13 från Johanneskyrkan i Helsingfors.

Allt sedan bolagets uppkomst har Yle haft i uppdrag att tillhandahålla andaktsprogram. Utbudet har varierat men gudstjänster, varje söndag och helgdag, har sedan starten haft en självklar plats i programutbudet och hört till det man velat erbjuda lyssnarna. I Finland uppfattas produktionen av innehållet i andaktsprogrammen som kyrkosamfundens uppgift. Det märks bl.a. i att det är samfunden som utser vem som medverkar och att det finns en skild ansvarig redaktör för innehållet i andakts- och gudstjänstprogrammen. Det här är en unik lösning; i t.ex. Sverige, Norge och Danmark har public-service bolagen särskilda livsåskådningsredaktioner som koordinerar verksamheten.

Till traditionen hör att varje år sända julbönen från Borgå domkyrka i radio.
Bildtext Till traditionen hör att varje år sända julbönen från Borgå domkyrka i radio.
Bild: Yle/Mikael Andersen

Ekumeniskt samarbete

Det sänds ungefär 62 gudstjänster i radio varje år. Antalet varierar beroende på hur de kyrkliga helgerna infaller under året. Gudstjänsterna utgår från ett ekumeniskt samarbete mellan nio kristna kyrkor. De som medverkar är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands Svenska Adventkyrka, Finlands svenska baptistmission, Missionskyrkan i Finland, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan i Finland, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands ortodoxa kyrka och Finlands svenska pingstsamfund. Samfunden har alla varsin representant i Kristliga radioutskottet, ett gemensamt koordinerande och rådgivande organ. Samarbetet mellan Yle och kyrkorna sköts inom ramen för Rundradions övervakningsorgan för kristna andaktsprogram.

Gudstjänsterna hålls enligt en gemensam överenskommelse där de större kyrkorna har något flera gudstjänster än de mindre. Majoriteten (ca 70 %) av gudstjänsterna hålls av lutherska församlingar eller inomkyrkliga organisationer. Varje år deltar ca 35 olika församlingar i gudstjänstsamarbetet

Yles ljudplanerare Mikael Andersén vid inspelningen av en nordisk gudstjänst i samband med OS i London 2012.
Bildtext Yles ljudplanerare Mikael Andersén vid inspelningen av en nordisk gudstjänst i samband med OS i London

Mångsidigt gudstjänstutbud

Förutom att gudstjänstutbudet är ekumeniskt är det också glädjande mångsidigt. Det erbjuds frikyrkliga mötesliknande gudstjänster med vittnesbörd varvat med katolsk mässa och ortodox liturgi. Speciellt sommartid domineras utbudet av gudstjänster vid sommarfester, årsfester och familjeläger. Däremellan hör vi traditionella lutherska såväl ordets gudstjänster som nattvardsmässor men även speciella temagudstjänster.

Utbudet visar på ett mångsidigt gudstjänstliv – något som vi som planerar och koordinerar verksamheten gärna erbjuder lyssnarna, vår gudstjänstfirande församling. Mångsidigheten försöker vi också påverka genom en regional spridning på församlingarna men även genom en teologisk bredd i innehållet. Tanken har varit att lyssnarna genom att lyssna på gudstjänsterna ska uppfatta mångfalden i den finlandssvenska andligheten och gudstjänstfirandet.

Starkt stöd bland finlandssvenskar och kyrkfolk

I tider då alltfler ifrågasätter religionens, och uttryckligen de kristna inslagens, plats i det offentliga rummet, är det skäl att följa med allmänhetens inställning till radiogudstjänsterna. Enligt den senaste finlandssvenska barometern (2015) ansåg 59 % att det hör till Yles public service uppdrag att tillhandahålla andakter och gudstjänster. Hela 46,8 % av de svenskspråkiga 15-85 åringar från hela Finland som deltog i undersökningen, ansåg det viktigt att det varje söndag sänds en gudstjänst i radio. Undersökningen visade också på en generös inställning. För trots att en minoritet av de tillfrågade själva lyssnade regelbundet så ansåg de att gudstjänsterna kan vara viktiga förändra.

Radiogudstjänsterna har också ett starkt stöd bland kyrkans anställda. En enkät bland församlingsanställda i Borgå stift (2014) visar att en överväldigande majoritet församlingsanställda anser att ” andakter och gudstjänster i radio och tv är en relevant verksamhetsform”. Med tanke på att lokalförsamlingarnas medverkan är en förutsättning för att vi ska kunna sända gudstjänster i radio är det oerhört viktigt att de anställda ser dem som viktiga och värda deras arbetsinsats.

Gör det möjligt att fira gudstjänst

Gudstjänsterna betjänar primärt dem som inte har möjlighet att själva ta sig till en kyrka för att fira gudstjänst. Till dem hör lyssnare som finns t.ex. på vårdinrättningar och serviceboenden och gärna lyssnar på gudstjänsten kl. 13.03 i Radio Vega. För den här gruppen är en ändamålsenlig sändningstid i en FM-kanal av avgörande betydelse. En annan betydande grupp är de som lyssnar på gudstjänsten eftersom den ingår i flödet och är en naturlig del av söndagens radiolyssnande. Speciellt sommartid då många är på stugan eller rör sig i bil och båt, är det många som firar gudstjänst via radion.

Radiogudstjänsten har drygt 25 000 lyssnare varje söndag och helgdag. Såsom Radio Vega överlag når radiogudstjänsterna främst äldre lyssnare. Lyssnarsiffrorna ger vid handen att majoriteten av lyssnarna (60 %) är över 65 år, drygt 20 % är mellan 55-64 år och de resterande 20 % är lyssnare mellan 35-54 år.

Ljudteknikerns arbetsrum. Inspelningsbilen är lite av en ljudstudio i miniatyr.
Bildtext Ljudteknikerns arbetsrum. Inspelningsbilen är lite av en ljudstudio i miniatyr.
Bild: Yle/Mikael Andersén

Möjligt genom gott samarbete och gemensamt ansvar

I år firar radiogudstjänsterna 90 år. Med facit på hand kan man inte annat än imponeras över hur snabbt kyrkan agerade 1926. Att endast tre dagar efter att Rundradiobolaget bildades ta vara på de möjligheter som ett rikstäckande radionät förde med sig visar på en snabb initiativförmåga, duktiga förhandlare och god framförhållning.

Att traditionen fortsatte, bortsett några avbrott i krigstid, är även det anmärkningsvärt. En viktig förutsättning har säkert varit att det under alla dessa år funnits ett välfungerande och förtroendefullt samarbete mellan Yle och de kristna kyrkosamfunden. Det mest avgörande tror jag ändå har varit att det funnits församlingar och kyrkliga organisationer som ställt upp och insett sitt ansvar för den här gemensamma uppgiften och de unika möjligheter som den för med sig. Ett speciellt tack riktas därför till alla engagerade präster, kantorer och frivilliga som genom åren gjort sitt yttersta för en lyckad produktion. Det är tack vare er som det här är möjligt!

Den 11 september kommer radiogudstjänsten att firas i såväl finsk som finlandssvensk radio. Den svenska gudstjänsten sänds kl. 13.03 från Johanneskyrkan i Helsingfors, dvs. samma kyrka som den första gudstjänsten sändes ifrån. Den söndagen hoppas vi att man i församlingarnas gudstjänster kunde tacka och be för de möjligheter som radiogudstjänsten gett och ger för att sprida det glada budskapet.

Lucas Snellman
ansvarig producent
Kyrkans central för det svenska arbetet

Diskussion om artikeln