Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Maja och barnen fick hjälp med att tackla missbruket i familjen

Från 2016
Uppdaterad 07.09.2016 22:11.
Ett bord med vattenglas, en vattenkanna och en bunt pennor. I bakgrunden syns fyra personer som diskuterar med varandra.
Bildtext Barn och föräldrar i familjer med missbruksproblem kan få stöd och hjälp på Familjehörnan i Ekenäs.
Bild: Yle/Malin Valtonen

En stödgrupp för familjer där ena föräldern missbrukar förändrade tillvaron för Maja och hennes barn. Nu hoppas hon att fler tar chansen och pratar om saker som känns svåra.

Maja (som egentligen heter något annat) har en exman som har alkoholproblem. De är skilda sedan flera år tillbaka men deras två barn träffar regelbundet sin pappa.

Det var efter att sonen gått hos en psykolog som förslaget om en stödgrupp för familjer med missbruksproblem dök upp.

- Psykologen var av den åsikten att en sådan grupp kunde vara bra, inte bara för min son utan för oss alla, berättar Maja.

Det var i den här vevan som Maja kom i kontakt med Familjehörnan i Ekenäs. Familjehörnan upprätthålls av Barnavårdsföreningen i Finland och erbjuder bland annat en stödgrupp för familjer där ena föräldern missbrukar.

- Barnen är hos pappan och påverkas av hans missbruk så jag tänkte att det här skulle vara en bra grej för dem, men det har varit bra för mig också att gå igenom saker som jag trängt undan.

Inte den enda familjen med missbruksproblem

Familjehörnans stödgrupp riktar sig till både barnen och föräldrarna. Barnen träffas i en grupp och föräldrarna i en annan.

I föräldragruppen går man igenom olika livserfarenheter och det blev mycket pratande, säger Maja.

Hon tyckte inte det kändes svårt att öppna sig för resten av gruppen, tvärtom var det en lättnad att lyssna på andras historier.

- Ofta fick man en känsla att exakt så där var det för mig också.

Hennes barn, då nio och elva år gamla, reagerade på olika sätt på stödgruppen. Det yngre barnet tyckte det var roligt att vara i en grupp och få nya kompisar men för det äldre barnet var det svårare.

- Det var inte hans grej att prata om svåra saker tillsammans med andra.

Maja tycker ändå att familjen fick många positiva erfarenheter med sig i bagaget.

- Just det här att det är okej att prata om de här sakerna och att det finns andra barn som har upplevt samma saker.

Inte rädd att prata om problemen

Maja tror att livet hade sett annorlunda ut för henne och barnen om de inte hade gått med i Familjehörnans stödgrupp.

- Barnen skulle nog ha haft det lite svårare i framtiden att tas med alkohol och överhuvudtaget ha svårt att uttrycka sig om svåra saker.

Hon tycker att hon själv blivit öppnare om sin situation. Hon är inte längre rädd att prata om exmannens alkoholproblem med andra mänskor och berätta hur det har varit.

Hon vet att det kan kännas svårt att ta steget ut och komma till en stödgrupp men hon hoppas att fler mänskor ska våga ta chansen.

- Det ger så mycket och det kan ge en helt ny insyn i saken. Man kanske blir modigare och kan ta steget ut och göra något som är bättre för en själv och barnen.

Föräldrar lär sig förstå sina barn

Stödgruppen som Maja och hennes barn deltog i en är stödgrupp för familjer där någon av föräldrarna missbrukar.

Vi kan inte trolla bort verkligheten utan vi försöker ge redskap som kan användas i den vardag som man lever i.

Stödgruppen är till för både föräldrar och barn. Idén är att både föräldrarna och barnen gör samma uppgifter, men i var sin grupp. Det här för att ge föräldrarna möjlighet att öka förståelsen för hur barnen upplever att missbruket påverkar dem själva och familjen.

- I och med att föräldrarnas förståelse för det här ökar så ökar också deras kapacitet att göra något åt saken, förklarar Maria Pörtfors vid Familjehörnan i Ekenäs.

En anslagstavla där det står Familjehörnan med färgglada bokstäver. På tavlan finns olika informationspapper uppsatta.
Bildtext Familjehörnan i Ekenäs erbjuder många olika stödgrupper.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Pörtfors betonar att grupperna inte erbjuder några trollformler.

- Vi kan inte trolla bort verkligheten utan vi försöker ge redskap som kan användas i den vardag som man lever i. Hur man ska få vardagen att fungera trots problemen.

Missbruk lämnar spår hos barn

Pörtfors tycker att det många gånger är svårt att nå ut till mänskor gällande stödgruppen för familjer med missbruk.

- Ibland kanske föräldrar tänker att det inte är ett så stort problem eller så är det en tid sedan någon av föräldrarna har missbrukat. Då tänker man att barnet inte farit illa av det.

Maria Pörtfors menar ändå att det alltid lämnar spår hos barnet om någon av föräldrarna har missbrukat.

- Även om det har hänt för ett antal år sedan så finns det kvar hos barnet och föräldern och det kan vara skäl att bearbeta och lägga ord på det.

Viktigt att förstå att man inte är ensam om problemet

Det svåra med missbruk är enligt Pörtfors att det ofta går hand i hand med förnekelse. Den part som missbrukar förnekar det och den andra parten som inte missbrukar försöker ofta skydda familjen utåt och låter bli att berätta om vilka problem familjen tampas med.

- Vår uppgift när vi erbjuder de här grupperna är att försöka hjälpa familjen att kommunicera om det här som är svårt och som man vill dölja.

Folk inser att man inte är den enda familjen där mamma eller pappa missbrukar på något sätt.

Pörtfors betonar att det är viktigt att normalisera situationen, det vill säga att visa att familjen inte är ensam om att tampas med missbruksrelaterade problem.

Lättnad är en känsla som dyker upp både i barn- och föräldragruppen, säger Pörtfors.

- Folk inser att man inte är den enda familjen där mamma eller pappa missbrukar på något sätt.

Familjehörnan i Ekenäs i ett nötskal

Familjehörnan upprätthålls av Barnavårdsföreningen i Finland. Familjehörnan finns i Ekenäs men verksamheten sträcker sig över hela Västnyland.

Familjehörnan erbjuder, förutom en stödgrupp för familjer där ena föräldern missbrukar, stödgrupper för familjer som gått igenom skilsmässa eller för nyfamiljer. Det finns också stödgrupper där temat är psykisk ohälsa.

På Familjehörnan kan du också gå med i en kraftcirkel. Det är en stödgrupp för föräldrar med olika utmaningar hemma.

Familjeskolan Pop är en stödgrupp för föräldrar vars barns beteende är utmanande. Målet är att förstärka relationen och ge verktyg för att få vardagen att gå ihop.

Dessutom ordar Familjehörnan babycafé en gång i veckan.

Verksamhet i skolorna

Familjehörnan har också en rad olika skolprojekt.

- Disa för ungdomar, #brafeelis. Ett depressionsförebyggande projekt som sker på lektionstid. Om det finns tillräckligt många intresserade startas en grupp som träffas på fritiden. Projektet riktar sig till både flickor och pojkar i klass 7-9.

- Vi i klassen, ett projekt för att öka trivsel i skolorna både för lärare och elever. Projektet tar upp sociala kunskaper och respekt och är tänkt för grundskolor, klass 1-9.

- Skolpaletten, ett projekt med målet att öka välmående genom olika verksamheter såsom workshops och temadagar. Skolpaletten är riktad till årskurs 7-9 samt andra stadiet.

Familjehörnans webbplats kan du läsa mera om verksamheten.

Diskussion om artikeln