Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Roger Holmström har avlidit

Från 2016
Uppdaterad 10.01.2017 09:50.
Roger Holmström
Bildtext Roger Holmström har avlidit i en ålder av 67 år.
Bild: Yle

Roger Holmström, lektor emeritus i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, har avlidit i en ålder av 67 år efter en kort tids sjukdom.

Roger Holmström gick i pension den 1 augusti 2012 efter en lång och hängiven akademisk karriär vid Åbo Akademi.

Som ung litteraturvetare knöts Roger Holmström till Åbo Akademi i början av 1970-talet, och år 1978 utsågs han till lektor i litteraturvetenskap, en tjänst som han innehade till sin pensionering.

Under längre perioder handhade Holmström också ämnets professur och år 1991 tillbringade han i Seattle som gästprofessor i svensk litteratur vid University of Washington.

Såväl kolleger vid Åbo Akademi som generationer av studenter vittnar om den hängivenhet och omsorgsfullhet samt vänsällhet som kännetecknade Roger Holmström både som person och som pedagog.

Mångsidig forskarbana

Vid sidan av sin lärargärning och sin undervisning ägnade Roger Holmström också mycken tid åt forskning.

I sin doktorsavhandling från år 1988 gjorde han en djupdykning i i den tidiga finlandssvenska litteraturkritiken från år 1916 till 1929.

Vid sidan av litteraturkritik och kritikhistoria var Roger Holmström väl insatt i den finlandssvenska modernismen, och hans tvådelade biografi över Hagar Olsson - Hagar Olsson och den öppna horisonten. Liv och diktning 1920-1945 (utk 1993) och Hagar Olsson och den växande melankolin. Liv och diktning 1945-1978 (utk. 1995) - kan med fog ses som milstolpar i såväl hans egen forskarbana som i den finlandssvenska litteraturhistorien.

Vid sidan av Hagar Olsson forskade Roger Holmström bl.a. i Bo Carpelans författarskap. År 1998 utkom boken Vindfartsvägar där Roger Holmström tar fasta på Bo Carpelans roman Urwind. År 2006 var Holmström redaktör för boken Det förgrenade ljuset, en festskrift tillägnad Bo Carpelan på hans 80-årsdag.

Roger Holmström var också intresserad av folklivsskildringar, och år 2005 utkom han med boken Att ge röst. Omvärld och identitet i några nyländska folklivsberättelser där han analyserade sex författares skildringar av livet bland folket i nyländska miljöer, med inriktning på hur omvärlden och identiteten beskrivs.

Roger Holmström var ordförande för Runebergssällskapet i Åbo under åren 1978-90 och för Svenska litteratursällskapets litteraturvetenskapliga nämnd under perioden 1992-98. Under mer än ett decennium tillhörde han också redaktionen för Finsk Tidskrift, där han under hela sin karriär varit en uppskattad medarbetare.

Våren 2012 uppmärksammade Svenska Folkskolans vänner Roger Holmströms gedigna arbete för den finlandssvenska kulturen med sitt folkbildningspris.