Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fartygsutsläppen på Östersjön minskade radikalt

Från 2016
Uppdaterad 06.09.2016 17:28.
Neste Oils oljetanker Jurmo.
Bildtext Neste Oils oljetanker Jurmo
Bild: Yle/ Oskari Porkka

Svavelutsläppen har minskat märkbart på Östersjön. År 2015 minskade svavelutsläppen med 88 procent jämfört med år 2014. Utsläppen av småpartiklar gick ner 36 procent bland annat på grund av lägre svavelhalter i fartygsbränslet.

- Vi är mycket nöjda att de sänkta svavelhalterna i fartygsbränslet har gett resultat, säger Jorma Kämäräinen, ledande expert på Trafi till Yle Nyheter.

EU:s svaveldirektiv som trädde ikraft i början av 2015 tillåter en svavelhalt på 0,1 procent. Tidigare var gränsen 1,0 procent.

- Genom att göra ändringar i miljöbestämmelserna har man lyckats minska utsläppen av småpartiklar som är skadliga för människan, säger Jukka-Pekka Jalkanen, specialforskare vid Meteorologiska institutet.

År 2015 släppte fartygen ut sammanlagt 10 300 ton svavel och 10 400 ton småpartiklar.

Luften i huvudstadsregionen bättre än på flera år

De skärpta bestämmelserna för svavelhalten märks redan i bättre luftkvalitet i Helsingforstrakten. Helsingforsregionens miljötjänster säger att mätstationen på Ärtholmen i Helsingfors noterade ifjol att svavelhalterna minskade.

År 2015 var luftkvaliteten bättre än på länge, den klassades som god eller tillfredsställande under stora delar av året.

50 000 européer dör årligen till följd av fartygens utsläpp

Varje månad trafikerar tusentals fartyg på Östersjön och utsläppen utgör en betydande del av de totala utsläppen som kommer ut i atmosfären.

Svaveldirektivet för fartygen slogs fast i EU för ett par år sedan uttryckligen för att rena inandningsluften. Utsläppen från fartygstrafiken beräknas orsaka 50 000 förtida dödsfall i Europa.

Näringslivets delegation motsatte sig kraftigt svaveldirektivet på grund av de kostnader det medförde.

Men fortfarande finns mycket att göra. Fartygens kväveoxidutsläpp har ökat med 6,3 procent från ifjol, koldioxidutsläppen med 5,6 procent.

- För att få till stånd en bättre energieffektivitet till havs och minska växthusgaserna har vi mycket att göra, de planerade målsättningarna för utsläppsminskningen är utmanande, säger specialforskaren Jalkanen.

Ursprungsartikel: Jenni Frilander, Yle Uutiset

Diskussion om artikeln