Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bilister på riksåttan ignorerar älgfaran

Från 2016
Uppdaterad 06.09.2016 11:26.
Älgvarning vid förlängningen av Smedsby omfartsväg.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Nu rör sig älgarna extra mycket. Jaktchef Stefan Pellas oroar sig för att många bilister ignorerar farorna.

Brunst, vandring och jakt gör att hjortdjuren rör sig mera. Under den mörka tiden är det skäl för bilister och övriga som rör sig på vägarna att vara på sin vakt.

- Älgstammen är ganska stor för tillfället. Men den ska ju minskas på nu under jakten. Men oaktat stammens storlek brukar vi ha älgkrockar, säger Stefan Pellas, jaktchef för Kust-Österbottens område på Finlands viltcentral.

Hjortdjuren rör sig aktivt i gryning och skymning. Särskilt uppmärksam lönar det sig att vara några timmar innan och efter solens ned- och uppgång.

Då dimma och regn försämrar sikten lönar det sig att sänka hastigheten så att det finns tillräckligt med tid för att reagera om ett djur kommer upp på vägen.

Älgar på vägen också dagstid

Pellas berättar att flera jägare redan sett att många älgtjurar är i rörelse. Jakten börjar sista helgen i september.

- Då kan det hända att älgarna tar sig upp på vägen också under dagstid, säger Pellas.

Vissa ignorerar farorna

Stefan Pellas och andra jägare oroar sig över ett fenomen som märks av främst på riksåttan.

- Trots att man stannar bilen vid vägkanten och sätter på varningsblinkers för att man sett en älg vid sidan av vägen, blåser bilisterna bara förbi utan att sänka hastigheten.

Sänk hastigheten omedelbart om du ser en älg eller hjort på vägen eller i dess närhet. Det är också bra att komma ihåg att flera djur kan röra sig tillsammans: Efter en individ som redan korsat vägen kan det ännu komma fler djur.

Om du kommer först till en olycksplats, varna den övriga trafiken. Ta hand om eventuellt skadade personer enligt din förmåga och försäkra dig om att olyckan har anmälts till nödcentralen.

Diskussion om artikeln