Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Förhuden alltför öm punkt för lagstiftarna

Från 2016
Uppdaterad 13.09.2016 16:44.
Giovanni Bellini (c. 1500). The Circumcision of Christ
Bildtext Kristi omskärelse målad av Giovanni Bellini.
Bild: Wikipedia/Public domain

Varken riksdag eller regering har enats om en lag som reglerar rituell omskärelse av pojkar i Finland. Invandringen av muslimer ökar trycket på beslutsfattarna. Vi klarar oss också utan en lag, säger omsorgsminister Juha Rehula (C). Läkarförbundet och barnombudsmannen är av annan åsikt.

Det var i våras som Högsta domstolen kom med två nya prejudikat om rituell omskärelse av pojkar.

I det ena fallet dömdes en nigeriansk pappa för misshandel efter att han låtit omskära sin fyra månader gamla son, utan den finska mammans godkännande. Läkaren som utförde ingreppet friades däremot.

HD anser att pojkar som inte omskärs riskerar att diskrimineras av sin egen religiösa eller kulturella krets. HD ger dock inga belägg för detta.

Emeritusprofessorn i straffrätt Raimo Lahti är kritisk till HD:s resonemang och menar att de religiösa och kulturella argumenten inte är fullt övertygande.

- Rättfärdigande av ett sådant intrång på en pojkes kroppsliga okränkbarhet kräver dennes samtycke. Därför borde ingreppet göras när barnet är vuxet nog att fatta sitt eget beslut. Eller så behöver man en särskild lag som reglerar det hela.

Bibeln kontra lagboken. Emeritusprofessorn i straffrätt Raimo Lahti utanför sitt arbetsrum vid Helsingfors universitet.
Bildtext Professor Raimo Lahti är kritisk till religiösa undantag i strafflagen.
Bild: Taisto Lapila / Yle

Kulturella undantag i strafflagen är ingen bra idé, anser Lahti.

Men enligt judarnas lagbok Gamla testamentet måste pojkar omskäras på den åttande dagen efter födelsen, annars blir de inte upptagna i församlingen. Den här regeln tillämpas dock bara av ortodoxa judiska församlingar. I till exempel Stockholms judiska församling är omskärelse inget man ens frågar efter.

Omedelbar nytta?

Ett nytt element i juridiken är Europarådets konvention nr 164 om mänskliga rättigheter och patientsäkerhet. Den blev finsk lag 2010.

Där slås det fast att frisk vävnad får avlägsnas från ett barn utan dess samtycke bara om det är till omedelbar nytta för barnet. Det är tveksamt om minskad risk för hiv eller medlemskap i en religiös församling kan klassas som omedelbar nytta för ett nyfött barn.

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila kräver också att rituell omskärelse av pojkar förbjuds eller att en åldersgräns införs.

Läkarförbundets verksamhetsledare Heikki Pälve menar att omskärelseförespråkarnas argument om medicinsk eller hygienisk nytta av att leva utan förhud är nonsens.

- Söder om Sahara har omskurna män en minskad risk för hiv, men annars är nyttan lika med noll, säger Pälve.

Överläkaren Dan Apter var den omskärare som friades i HD. Han hänvisar till världshälsoorganisationen WHO som i flera studier visat att omskärelse - genom att den tar bort särskilt mottagliga celler i förhuden - minskar risken för hiv, papillom och herpes. Han avfärdar också omskurnas upplevelse att den sexuella lusten och känsligheten skulle ha tagit skada av omskärelsen.

- Lusten sitter inte i förhuden. Ingen av mina patienter har klagat och önskat få sin förhud tillbaka. Ingreppet gör inte mer ont än en vaccinering och man skuffar ju också nålar i små bebisar utan deras tillstånd, menar Apter.

Läkarförbundet uppskattar att det görs 200-400 rituella omskärelser per år i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet gav år 2015 ett direktiv om omskärelse av pojkar. Enligt det får bara legitimerade läkare utföra omskärelser.

Kravet är dock inte juridiskt bindande. Vissa privatkliniker utför rituell omskärelse. Den offentliga sjukvården gör det inte.

- En granskning av den här frågan är på min to do-list. En omskärelselag är möjlig men vi kan också leva utan den, säger omsorgsminister Juha Rehula (C) till Yle Fems Spotlight.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln