Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Höga trähus är framtiden

Från 2016
Uppdaterad 12.09.2016 14:08.
Trähusbyggen i flera våningar ska bli vanligare.
Bildtext Så här ser ett kommande trähusbygge i Helsingfors ut. Här är staten inblandad i byggandet och projektet är samtidigt föremål för forskning vid VTT. Det ska stå klart i januari 2018.
Bild: A-kruunu Oy

Finland har åtminstone en förespråkare av höghus byggda i trä.
Han heter Petri Heino och är nyanställd vid miljöministeriet för att på heltid jobba för att Finland ska börja bygga högt i trä.

Bara fem veckor har Petri Heino hunnit vara på jobb i sin nyinrättade projektanställning, men igår fick han redan presentera sig för medierna.

Petri Heino, projektanställd på miljöministeriet för att främja höghusbyggande i trä.
Bildtext Petri Heino kommer att tala sig varm för fördelarna med att bygga högt av trä.
Bild: Miljöministeriet

De närmaste två åren är det Heinos mål under arbetstid att få så många som möjligt lockade av tanken på att höghus i större eller mindre utsträckning kan använda sig av trä som byggnadsmaterial.

Själva grundkonstruktionen kan tex vara av trä även om huset sen är omgivet av tegel och inte utåt sett ser ut som ett trähus.

Egentligen talar vi om allting från att använda plankor till långt förädlade träprodukter.

Genom att öka användningen av trä i samband med byggen – och indirekt då byta ut annat material som t.ex. stål och betong som under tillverkningen ger upphov till utsläpp - då blir byggandet på sikt mer miljövänligt.

I bästa fall får man dessutom mer människovänliga hus med bättre inomhusluft och slipper dessutom den typ av fuktskador som har med våta byggprocesser att göra, t.ex. i samband med betongbyggen.

Pohjolahuset i Munkshöjden.
Bildtext I Finland har vi på sistone föredragit betong då vi byggt hus. Blir det nu ändring på det?
Bild: Yle / Ted Urho

Ägarna behöver viljan

De första Petri Heino kommer att försöka få att bli intresserade av trähusbyggen är de som startar olika husbyggnadsprojekt, ägarna:

- De är de viktigaste i processen. Om de betalar kan en konstruktör planera, en byggare bygga osv.

Vy av Graz
Bildtext I bl.a. Österrike har man erfarenheter av att använda trä i höga byggen.
Bild: YLE / Jan-Ulrik Lindberg

Se och lär

Att bygga högt i trä är inte nytt. Vi har bara inte gjort det.

Men det finns många exempel utomlands som vi kan lära av.

- Sverige, Norge, Österrrike, USA och Canada....räknar Petri Heino upp.

I USA byggs 80 procent av bostadshusen med en trästomme. Det är ett beprövat sätt där.

Gata i Åbostadsdelen Lonttis.
Bildtext Vi har många hus i trä, men de är nästan alla låga bl.a. på grund av begränsande brandföreskrifter.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Begränsande regler

Orsaken till att vi har en lång erfarenhet av att bygga lägre men inte högre hus i trä beror till stor del på föreskrifter som varit strängare för träbyggena.

- Två våningar har man kunnat bygga enkelt och rätt billigt. Men tre eller fler våningar har blivit dyra på grund av föreskrifter som gjort att byggbolagens kostnader stigit, förklarar Heino.

Nu ses reglerna över. De ändrades redan bl.a. 1997 och 2011 men den processen ska fortsätta.

Byggnaden Trä-Anttila i Lojo fotat från framsidan.
Bildtext Våra trähus är sällan högre än två våningar.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Vi behöver träbyggnadsingenjörer

En annan viktig sak är att förändra ingenjörsutbildningen på yrkeshögskolenivå. Där behöver man få in undervisning i träbyggnation och om hur man t.ex. gör element av trä.

Det behövs unga som blir utexaminerade som träbyggnadsingenjörer och hittills har det inte funnits en hel sån utbildning.

Vasa yrkeshögskola
Bildtext Mer inriktning på höghusbyggen i trä vid våra yrkeshögskolor?
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Kommunerna först

Men så var det det här med att locka ägare till höghusbyggen att våga satsa på trä.

Vissa har ju gjort det, men de är få. Endast 6% av de finländska höghusen har trä i sin konstruktion. Vilket ändå nog är fler än för några år sen då procenten bara var ynka en.

En målgrupp att rikta in lobbandet på är nu kommuner runt om i Finland.
De som sätter igång husbyggen.

- Kommunerna kunde vara de som börjar. Så har det varit i Sverige, säger Heino.

Inte bara bostadshus kunde byggas i trä utan också kommunala hus som t.ex. daghem, skolor och stadshus.

Vy över staden och floden
Bildtext I stora världen finns träet på många håll med i byggena, bl.a. i Storbritannien. Den trenden kommer att komma till oss, säger Petri Heino.
Bild: YLE / Jan-Ulrik Lindberg

Statligt trähusbyggande

Men Heino går längre.

- Staten borde grunda byggföretag som bygger i trä, eftersom de stora byggföretagen inte tagit träbyggandet på allvar. Eller så kunde staten åtminstone befrämja att nya byggföretag med specialkunnande inom träbygge uppstår.

Hur det går med saken återstår att se.

Flervåningsbyggen i trä är hur som helst en internationell trend som förr eller senare riktigt kraftigt kommer att svepa över Europa såväl som Finland, menar Heino.

- Då gäller det att vara i främsta ledet.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln