Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fiskare måste snart betala för att få fiska?

Från 2016
Uppdaterad 09.09.2016 06:18.
Mikael Brunström ombord på sin trålare.
Bildtext Nya bestämmelser kan betyda att yrkesfiskare måste betala för att få fiska. Strömmingsfiskaren Mikael Brunström från Rosala är inte glad över förslaget.
Bild: Yle/Monica Forssell

Fiskare i Åboland välkomnar EU- kommissionens förslag på höjda kvoter för vassbuk och strömming, men ogillar det nya system med enhetsvisa kvoter och avgifter för kvoterna som Jord- och skogsbruksministeriet föreslår.

EU-kommissionen föreslår att bland annat kvoterna för strömming, vassbuk och lax höjs i Östersjön nästa år.

För strömmingens del handlar det om en höjning på cirka 8 procent och för vassbukens del hela 40 %.

Trålare lossar strömming till fiskmjölsfabriken i Kasnäs.
Bildtext Höjda kvoter kan betyda att fiskmjölsfabriken i Kasnäs får in mera fisk.
Bild: Yle/Monica Forssell

Vid Kasnäs fiskmjölsfabrik välkomnar vice vd Wilhelm Liljeqvist förslaget.

- Jag tycker det är jättebra. Vi har ju redan i många år sett att storleken på fisken varit relativt liten och i norra Östersjön mager, vilket indikerar att vi har väldigt många individer. Det finns inte tillräckligt med plankton för att den ska nå en tillräcklig tillväxt, så det är bra att kvoterna höjs så man får ett större uttag.

För fiskmjölsfabriken innebär höjda kvoter också att man förhoppningsvis kan ta emot mera fisk och komma upp till önskade volymer, fortsätter Liljeqvist.

Orosmoln vid horisonten

Fiskmjölsfabriken startar i dagarna upp igen efter en paus under sommaren. Utanför fabriken ligger Rosalafiskaren Mikael Brunströms trålare förtöjd. Så fort fabriken kommer i gång igen kastar han loss och sätter i gång med trålandet av strömming och vassbuk.

Trålare med bojar och fisknät.
Bild: Yle/Monica Forssell

Också Brunström är positivt inställd till större strömmings – och vassbukskvoter.

- Nog är det bra att kvoterna höjs, framför allt för vassbuken för det finns oerhört stora mängder vassbuk i Östersjön nu.

Det som ändå oroar Brunström är Jord - och skogsbruksministeriets förslag att från och med början av nästa år på förhand fördela Finlands fiskekvot mellan fiskarna.

- När man fått sin kvot så är man ju i den gropen. Det sägs så vackert att man kan köpa mera åt sig men vem säljer och vad kostar det sen?

Ministeriet föreslår också att försäkringsstödet för kommersiellt fiske ska ses över och att stödet till fiskarna skärs ner rejält. Det här motsätter sig både Egentliga Finlands Närings-, trafik och miljöcentral samt Åbolands fiskarförbund.

Nuvarande systemet leder till tävlingsfiske

I dag har Finland en gemensam kvot för strömming, vassbuk, lax och torsk. Då kvoten är nästan full utfärdar Jord- och skogsbruksministeriet begränsningar och när den är full är det stopp på fiskandet.

Strömming.
Bild: Yle/Monica Forssell

Det här har enligt Kim Jordas, vd vid Finlands yrkesfiskarförbund lett till ett slags tävlingsfiske.

- Alla försöker fiska så mycket som möjligt så fort som möjligt. Tidvis är det lite tävlingsfiske om kvoten och man försöker ta sin egen andel så fort som möjligt innan kvoten tar slut.

Förbundet stöder det nya systemet med enhetsvisa kvoter eftersom det bidrar till att var och en fiskare i lugn och ro kan fiska den kvot hen tilldelats, men avgifterna motsätter man sig.

Fiskarna måste betala för att fiska

I planerna för enhetsvisa kvoter ingår också en avgift för den mängd fiskaren får fiska och det här får fiskare som Mikael Brunström att se rött.

Miakel Brunström
Bildtext Mikael Brunström tycker det är fel att fiskarna ska betala för sina kvoter.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Vi måste betala på förhand för kvoten. Betalar vi inte räkningen får vi ingen kvot. Det är ju samma som att bönderna skulle betala för sina sockerbetskvoter eller för att korna mjölkar. Det verkar som att man motarbetar allt fiske i det här landet, säger Brunström.

Det verkar som att man motarbetar allt fiske i det här landet

― Mikael Brunström

Kim Jordas vid Finlands yrkesfiskarförbund har suttit med i förhandlingarna om den nya lagen och enligt honom införs avgiften för att täcka statens kostnader för förvaltningen.

- Staten vill öka sina inkomster och täcka sina egna kostnader för det här systemet. Vi tycker inte om systemet och det har vi meddelat ministeriet, säger Jordas och tillägger att man förutsätter att avgifterna är på rimlig nivå.

Preliminärt har man talat om att fiskaren skulle betala 2 euro för till exempel ett ton strömming.

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott behandlar Lagen om kommersiella fiskares aktörsspecifika kvoter första gången på fredag (9.9). Lagen ska också behandlas i grundlagsutskottet. Troligen röstar riksdagen om lagförslaget i oktober eller november.

EU- kommissionens förslag behandlas följande gång i oktober då EU-ländernas ministrar med ansvar för fiskefrågor sammanträder.

Här kan du läsa mer om Lagen om kommersiella fiskares aktörsspecifika kvoter
och här hittar du EU- kommissionens förslag.

Diskussion om artikeln