Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Invandrarnas kompetens ska tas till vara - regeringen godkände program för integrationsfrämjande

Från 2016
Klassrum i Kronoby gymnasium.
Bildtext Regeringen har godkänt programmet för integrationsfrämjande för åren 2016-2019.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Invandrarna kompetens ska vara en tillgång för landet och invandrarna ska smidigt komma in i studier och arbetsliv, understryker regeringen.

Regeringen godkände på torsdagen programmet för integrationsfrämjande för de kommande fyra åren 2016-2019. Målet är att främja likabehandling och att åtgärderna sätts in i början av integrationsprocessen.

Programmet innehåller fyra delområden. Bland annat ska styrkorna hos invandrarnas egen kultur bidra till att stärka landets innovationsförmåga.

Det sker till exempel genom att utbildade invandrare eller invandrare med examen från finländsk högskola ska få stöd att skapa karriär, och bidra till företagens tillväxt och internationalisering.

Integrationen lyckas bäst ju tidigare processen inleds. Invandrarna ska ges färdigheter för arbetsliv och utbildning, de ska få en starkare ställning på arbetsmarknaden, invandrarna ska få multiprofessionellt stöd och stöd för att kunna delta i fritidsverksamhet.

Snabb början på integrationsprocessen

Kvotflyktingar och asylsökande med uppehållstillstånd ska inom två månader efter att tillståndet har erhållits placeras i en kommun. Då ska också integrationsprocessen inledas.

Regeringen uppmuntrar till en öppen diskussion om invandringspolitiken, men tillåter inte rasism.

Debatten ska respektera människovärdet. Regeringen vill också skapa officiella fora för dialogen mellan myndigheter och invandrare.

Det första programmet för integrationsfrämjande uppgjordes för fyra år sedan, år 2012.