Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Lauri Kivinen: En komplicerad värld behöver yttrandefrihet

Från 2016
Uppdaterad 21.09.2016 10:29.
Bild av Lauri Kivinen.
Bild: Yle

Skribenten är Yles verkställande direktör.

Människan har i dag mera information till hands än någonsin tidigare i historien, men på samma gång är yttrandefriheten verkligt hotad. Detta beror på den gamla sanningen, att kunskap är makt. Det finns de som vill kontrollera kunskapen.

Ett öppet informationsflöde försvåras på flera olika sätt: det finns många som vill styra våra tankar och påverka våra attityder. Eftersom världen är komplicerad vill man förklara den med enkla lösningar. Men det finns inga enkla lösningar.

I jakten på enkla svar offras öppenheten och toleransen. Man söker enkla svar via folkomröstningar om svåra ämnen som kräver att man noggrant sätter sig in i dem, och som svarsalternativ ges antingen ja eller nej.

Mindre frihet, större bubblor

Motmedlet mot dessa viljor är en fri och oberoende press och informationsförmedling. Tryckfriheten förverkligas endast på ett mångsidigt och oberoende mediefält. Utvecklingen är tyvärr oroväckande. Den amerikanska tankesmedjan Freedom House konstaterar i sin senaste utredning att tryckfriheten är den sämsta i världen på 12 år. Vi behöver inte gå långt för att söka allvarliga exempel, de finns runt knuten.

Myntet har två sidor - den andra gäller oss som mottagare av information. Av samma orsak - för att världen är allt svårare att greppa - skyddar vi oss genom att välja vad vi läser, tittar och lyssnar på. Vi drar en skyddande filt över oss för att inte behöva konfronteras med något som känns obekvämt. En bubbla uppstår som vi inte gärna tittar ut ifrån.

Till all lycka finns det medicin mot detta: mediekompetens. Förr i tiden var det endast det läskunniga folket som kunde bilda sig och bygga demokratin. Dagens läskunnighet är mediekompetens, att tolka det man läser och förstå vad som är viktigt och relevant. Samhället kan stödja möjligheten att lära sig använda och förstå medier.

Fria medier och medborgarnas färdigheter att läsa dem - dessa två utgör tillsammans en gedigen grund för yttrandefrihet.

Yttrandefrihet har alltid varit en del av kärnan i rundradioverksamheten. Yle har alltid strävat efter att erbjuda mångsidigt, direkt, modigt och oberoende innehåll som vidgar vyerna. Innehåll som utmanar såväl publiken som beslutsfattarna i samhället. Yle sörjer också för att medborgarna tillägnar sig mediefärdigheter.

Öppenhet föder välmående

Öppenhet och fria medier har byggt människornas välbefinnande under de senaste årtiondena mera än någonsin tidigare. Ett delat Europa har återförenats, Kina har öppnat sig och världens länder är mera beroende än någonsin av att göra affärer över gränserna. Hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdom.

Allt detta goda ska inte förstöras med portar som stängs och inåtvändhet, modeller som nu saluförs som enkla lösningar på olika håll i världen. Hjulet får inte stoppas genom att frukta det främmande och diskriminera minoriteter. Det här är ett verkligt hot eftersom världen är komplicerad, inte enkel.

Vi behöver fria medier, mediekompetens och också mod att ifrågasätta då världen står inför en brytningsperiod. 90-åriga Yle är public service som finländarna äger och som stolt värnar om yttrandefriheten i landet.

Det är värdefullt att vi i Finland också har andra medier, med långt perspektiv på världen. Flera dagstidningar och tidskrifter har redan fyllt hundra år - med råge.

Då man blir äldre är det lättare att se på dagsfenomen och urskilja vad som är betydelsefullt och hållbart. Då nya medier uppstår föds lätt tankar om att de tränger undan de gamla. Gör dagstidningen böckerna onödiga, går radio till historien då teven kommer? Går man på bio då det finns internet?

Det här tål att funderas på också i dag, då media omvandlas till bittar och rör sig i olika former på nätet vart som helst. En stor diskontinuitet är utan tvekan att vänta. Samma apparat kan spela upp bild, text, ljud och videor, kombinera dem och därtill erbjuda en kanal för återkoppling. Språkgränserna suddas ut, utgivarens roll förändras. Klarar gammelmedia av detta eller är dess dagar räknade?

Alla de nya spelarna på nätet är unga. Google är 18, Facebook med sina 12 år knappt en tonåring, Amazon 22, Yahoo 24 och Twitter 10. Alla dessa är tillsammans yngre än Yle. Ungdomen är en styrka, men vi arbetar för att Yle ska finnas och må väl också om 90 år.

Yle förnyar sig, än en gång

Vår styrka kan inte bygga på framgång i det förflutna, men däremot på det som vi har erfarenhet av och visioner om. Vi har sett många förändringar och med dem kunnat utveckla vår verksamhet så att vi har säkrat vår plats i finländarnas vardag. Nyckeln till detta är en förmåga att utvecklas och förändras. I dag, då vår 90-årsfest står för dörren har vi såväl medborgarnas som beslutsfattarnas stöd. Det förpliktar oss att värna om finländarnas Yle och se till att det håller måttet och möter också framtida utmaningar. Därför har vi i denna feststund beslutat att vår möjlighet är förändring. Vi har startat ett utvecklingsprogram som vi kallar “Vi bygger ett nytt Yle”

Rubriken visar att vi vill förändras och förnya oss, så att finländarna också framöver har ett Yle att vara stolta över. Beslutet om förnyelse har fattats, liksom några riktlinjer utifrån vår strategi. För tillfället fyller vi våra planer med gärningar och preciseringar. Detta kommer inte att falla på kompetens eller vilja. På Yle finns väldigt engagerade, ambitiösa och skickliga proffs, som förstår att den som vill hålla sig i täten är tvungen att springa hela tiden.

Yle satsar också framöver på trovärdig och stark nyhetsjournalistik och på att finnas till för alla finländare. Vi erbjuder mycket drama och barnprogram, och inom många andra genrer satsar vi ännu starkare på kvalitet framför kvantitet. I framtiden gör vi mindre själva och köper mera utifrån, både program och tjänster. Vi förmedlar fortsättningsvis sportens storevenemang, men mera selektivt.Vi intensifierar samarbetet med andra mediehus. Vi förnyar teven och för radion till webben. Vi skiftar fokus från traditionella utgivningskanaler till nya. Vi utvecklar ett starkt medium för unga, så att morgondagens finländare förstår att public service finns till också för dem

Planerna för förnyelsen preciseras inom de närmaste månaderna och åren, och med dessa riktlinjer för vi Yle in i en nya era.

Den gamla kan också vara modig och den stora smidig. Sådan är 90-åriga Yle, allas vår gemensamma.