Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Allt fler bilar i Vasa

Från 2016
Uppdaterad 09.09.2016 08:44.
Trafik på Brändövägen i Vasa
Bildtext Arkivbild. Trafik på Brändövägen i Vasa.
Bild: Yle/Roger Källman

Antalet bilar i Vasa har ökat kraftigt på 15 år. Trafiksäkerhetsverket Trafis statistik visar att det finns drygt 34 000 personbilar i trafik i Vasa, och utslaget på stadens folkmängd betyder det att över hälften av Vasaborna har en egen bil.

På Vasa stad säger Pertti Hällilä som är planeringschef för trafikärenden att man räknar med att antalet bilar kommer att fortsätta öka lite i ungefär 10 år.

- Vi har nått en sådan nivå att någon kraftig ökning inte längre är möjlig, säger Hällilä.

Pertti Hällilä säger att det kan dröja med finansieringen av hamnvägen.
Bildtext Pertti Hällilä.
Bild: YLE/ Luzilla Backa

Antalet bilar har ökat med över 4 000 under de fem senaste åren. Under den tiden har Lillkyro blivit en del av Vasa, vilket förstås har inneburit fler bilar som räknas in i summan. Lillkyro har drygt 4700 invånare och eftersom bebyggelsen är gles kör många bil. Antalet bilar i Vasa jämfört med folkmängden innebär att strax över hälften av alla vasabor kör en egen bil.

Stadstrafiken håller samma nivå

Trafiken inne i staden har inte ökat lika mycket som antalet bilar. Pertti Hällilä på Vasa stad säger att trafikmängderna i och omkring centrum mäts och den trafiken ökar med ungefär en halv procent per år. Däremot ökar trafiken utanför centrum.

Inne i centrum är också andelen bilar per invånare lägst. Ökningen av antalet bilar ser ut att ske i familjer i egnahemsområden där förbindelserna med kollektivtrafik till centrum eller jobben inte är tillräckligt bra.

Pertti Hällilä nämner Sundom som exempel på ett område med betydligt fler bilar per invånare än centrum. Norr om centrum i till exempel Gerby och Västervik har också antalet egnahemshushåll ökat och där verkar det ha blivit vanligare att ha både två och tre bilar per hushåll. Att bo norr om centrum men jobba söder om stan ökar behovet av en bil, konstaterar Pertti Hällilä.

Yngre chaufförer skaffar bil

Allt yngre vasabor verkar också ha möjlighet att köra egen bil. Harry Mäenpää är trafiklärare vid Bilskola Roine & Wikman i Vasa och har flera decenniers erfarenhet av trafikelever. Andelen som tar körkort har inte vuxit under den senaste tiden, men fler bilskoleelever har tillgång till egen bil.

Trafiklärare Harry Mäenpää vid bilskola Roine & Vikman
Bildtext Harry Mäenpää.
Bild: Yle/Marie Sjölind

- Förut hade man en bil i familjen, men nu har bilarna ökat. Före eleven får sitt körkort så är det nu ofta diskussion om hurudan bil eleven ska skaffa. Så det är en klar tendens att den som får körkort får ofta en bil - det behöver inte vara en dyr bil, men det är i alla fall en bil för eget bruk, säger Harry Mäenpää.

Han konstaterar också att olika skolors parkeringar har blivit betydligt fullare under de senaste åren, både med mopeder och bilar.

- När folk flyttar ut från centrum och kollektivtrafiken inte alltid fungerar är det kanske lättare med ett eget fordon för att röra sig mellan hem och skola eller hem och jobb, säger Harry Mäenpää.

Hårt tryck på trafiken vid campus

Vid campusområdet i Brändö pågår förmiddagens föreläsningar och bilar står parkerade i varje ruta i närheten av skolorna. Många bilar står felparkerade. En har framhjulen på en gräsmatta, en annan blockerar en infart, en tredje har ställts vid skylten som markerar att det är parkeringsförbud på gatstumpen. På campuset har antalet studerande växt under de senaste åren. Nästa tillskott blir när omkring 800 Noviastuderande flyttar från Roparnäs till Brändö nästa år.

Clara Hindersson är ordförande för studerandekåren Novium, som samlar Novias studerande. Hon berättar att trafiken runt campus är livlig, speciellt på morgnarna.

Clara Hindersson, ordförande för studerandekåren Novium
Bildtext Clara Hindersson.
Bild: Yle/Marie Sjölind

- Här snurrar trafiken på hela tiden. Att trafiken har ökat märks genom att behovet av parkeringsplatser har blivit större.

Hindersson berättar att det gäller att komma i tid om man vill parkera nära skolan.

- Om föreläsningen börjar klockan åtta och man kommer just innan åtta hittar man ingen parkering.

Felparkerade bilar vid Vasa campus, Brändö
Bildtext Här har man felparkerat vid campuset i Brändö
Bild: Yle/Marie Sjölind

När ytterligare hundratals noviastuderande flyttar till Brändö nästa år ökar trafiken i området ytterligare. Trycket på de parkeringsplatser som finns kommer att bli ännu hårdare, men samtidigt väntas också antalet fotgängare och cyklister bli fler. Studerandekåren efterlyser fler cykelställningar på campusområdet.

- Många av dem som nu studerar i Roparnäs bor i stan, så jag tror att många av dem kommer att kunna sluta ta bilen till skolan och kommer att cykla eller gå istället, säger Clara Hindersson.

Stadens trafikplaneringschef Pertti Hällilä säger att man kommer att satsa på kollektivtrafiken till Brändö för att minska trycket på trafiken i området. Lösningar som parkeringshus eller parkeringsgrotta bedöms vara för dyra.

Stor ökning på 15 år

Om man jämför med situationen för 15 år sedan, år 2001, har andelen vasabor som har bil växt kraftigt.

Trafis äldre statistik innehåller alla registrerade bilar, alltså också sådana som inte används aktivt. Om samtliga bilar i Vasa och Lillkyro räknades ihop år 2001 hade ungefär 44 procent av invånarna i kommunerna en bil.

År 2016, när kommunerna gått samman och man räknar den totala andelen bilar visar den att bilarna räcker till drygt 59 procent av invånarna.

Under femton år har det totala antalet registrerade bilar i Vasa och Lillkyro ökat med nästan 13 000 fordon eller hela 48 procent. Under samma tid har folkmängden i kommunerna, som slogs ihop till Vasa år 2013, ökat med 6000 personer eller ungefär 4 procent.

Diskussion om artikeln