Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdfel skapar rubriker – överlag har patientsäkerheten ändå blivit bättre

Från 2016
Sjukskötare vid Mejlans sjukhus i Helsingfors
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Smutsiga nålar, misshandel, missbruk av lustgas. Felbehandling inom vården kommer allt oftare fram i ljuset. Men katastrofrubrikerna till trots har patientsäkerheten på många sätt blivit bättre, säger man vid Valvira.

Skräckhistorierna om människor som råkat ut för felbehandling inom vården ger lätt bilden av att det är på väg utför för den finländska vården. Markus Henriksson som är enhetschef vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira försäkrar ändå att de finländska patienterna inte behöver vara rädda.

– Tvärtom, patientsäkerheten har på många sätt blivit bättre, även om tråkiga saker händer ibland, säger Henriksson.

Om man till exempel ser till antalet patientskador som anmälts har säkerheten förbättrats. Att det skapas stora rubriker handlar till stor del om att social- och hälsovården har blivit mera transparent, förklarar Henriksson.

– Nuförtiden är vi på ett helt annat sätt öppna i vår kommunikation både utåt och till myndigheterna.

Henriksson tror också att sociala medier, där folk snabbt sprider vidare information, leder till att det blir större uppståndelsen kring felbehandlingar.

Öppen kommunikation för att kväsa rykten

Diskussionen om patientsäkerheten lyftes upp igen då en ung kvinna omkom i Tammerfors i slutet av augusti till följd av en knäoperation. Både Valvira och polisen utreder fallet som bäst.

Vid Dextra privatsjukhus där fallet inträffade valde man att berätta om fallet i offentligheten efter att rykten började spridas.

– Vi ville gå ut med så korrekt information som möjligt och försäkra oss om att situationen var under kontroll, säger Teija Kulmala vid Dextra.

Enligt Markus Henriksson var vårdfel betydligt vanligare för bara ett par decennier sedan men på den tiden informerade man inte om dem och ibland kanske de till och med tystades ner.

Vid årsskiftet kommer patientsäkerheten att ta ännu ett steg framåt då användningen av rapporteringssystemet HaiPro breddas. Tidigare har tjänsten mest använts internt.

För ökad transparens finns också tjänsten Julkiterhikki där man hittar information om alla yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården. Patienten kan till exempel kolla upp en läkares yrkesrättigheter. Det är också möjligt att få information om eventuella anmärkningar och varningar.

Valvira övervakar och bestraffar

Valvira som övervakar patientsäkerheten tillsammans med regionförvaltningsverket kan ta till olika åtgärder om felbehandling inträffar.

Om Valvira till exempel konstaterar att det har förekommit fel vid vård av flera patienter kan de till och med avbryta organisationens verksamhet eller begränsa en enskild läkare eller sjukskötares yrkesrättigheter.

Mildare åtgärder är exempelvis anmärkningar eller skriftliga varningar.

Om Valvira eller regionförvaltningsverket misstänker att brott har begåtts gör de också en anmälan till polisen.

Yle Uutiset/ Kaisu Jansson

Diskussion om artikeln