Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Havsbottnen utanför Hangö ska bli Naturaområde - allemansrätten ändras inte

Från 2016
Uppdaterad 18.10.2016 14:48.
Hav utaför Hangö udd.
Bildtext Havsbottnen utanför Hangö udd är unikt.
Bild: Yle/Minna Almark

Nu föreslås också havsbottnen utanför Hangö bli en del av Naturaområdet. Jägarna oroar sig för att det betyder slutet för jakten på öarna. Men på Miljöministeriet lovar man att det inte kommer att ske.

Sedan 20 år tillbaka hör 2 500 hektar mark på Tulluddens fågelskyddsområde till Natura 2000. Miljöministeriet planerar nu att utvidga det här området så att det blir lite på 10 000 hektar stort.

Förslag till utvidgat Naturaområde utanför Hangö udd.
Bildtext Förslag till Naturaområdets utvidgning utanför Hangö udd.
Bild: MML, Esri Finland

Det handlar om att slutföra arbetet med Naturanätverket och få med havsområdena, säger lagstiftningsråd Heikki Korpelainen på Miljöministeriet.

- Det finns livsmiljöer som inte är tillräckligt representerade i Naturanätverket. Mest är det fråga om havsbottnens naturtyper, säger han.

Unik havsmiljö

Området utanför Tulludden angränsar till ett större område i Skärgårdshavet som också föreslås bli en del av Naturaområdet. På det här sättet skulle Salpausselkä få ett rätt heltäckande skydd också under vattenytan, säger skärgårdsforskaren och Hangöpolitikern Mikael Kilpi (SFP).

- I det här området finns det speciellt stora och fina undervattenssandbankar och rev. På sandbottnen växer det jättefina algräsängar och på de hårda klippbottnarna finns det stora områden med fina blåmusselbankar och rödalgssamhällen.

Sandbank utanför Tulludden.
Bildtext Sandbank utanför Tulludden.
Bild: Julia Nyström, Forststyrelsen.

Också fåglarna spelar en stor roll i systemet. I Miljöministeriets förslag har man tagit fasta på att området är en av landets viktigaste ruggningsplatser för ejdrar, påpekar Mikael Kilpi.

- Det ligger mellan 6 000 och 8 000 ejdrar ute och ruggar för tillfället och de äter blåmusslor. Det tyder på att bottnarna är i gott skick. Överlag är Östersjön inte i speciellt gott skick, men utanför Hangö ser det ganska bra ut.

Mikael Kilpi.
Bildtext Mikael Kilpi.
Bild: Yle/Minna Almark

Mikael Kilpi är nöjd över förslaget och ser inte några problem med att Naturaområdet utvidgas.

- Som ekolog och skärgårdsforskare är jag nöjd över att folk äntligen har fått upp ögonen för undervattensnaturvärdena. Som Hangöbo tycker jag att det är fint att man också nationellt har förstått att Hangö är ett fint område med unik skärgård.

Jägarna misstror myndigheterna

Men diskussionen om det utvidgade Naturaområdet har inte bara varit positiv. Bland annat på sociala medier har många uttryckt en oro över att det kommer att införas begränsningar på öarna utanför Hangö.

Bo-Krister Lindholm är verksamhetsledare för Hangöudds jaktvårdsförening. Han är bekymrad över att ett utvidgat Naturaområde så småningom kommer att innebära att det blir förbjudet jaga i området.

Enligt honom finns det en förtroendekris mellan jägarna och beslutsfattarna.

- Vi ser spöken i alla knutar. Om jakträttigheterna i området slutar så får vi stänga hela jaktföreningen med över 100 medlemmar eftersom det är deras område som de normalt jagar på.

Bo-Kristian Lindholm.
Bildtext Bo-Krister Lindholm.
Bild: Yle/Minna Almark

Jaktvårdsföreningen jagar främst sjöfågel. Men den decimerar också smårovdjur i området och bygger flera hundra holkar per år som en del av viltvården.

Hittills har jaktvårdsföreningen inte fått några signaler om att jakten skulle förbjudas. Men Bo-Krister Lindholm litar inte på myndigheterna och är beredd på att restriktioner i något skede kan införas.

Inget behov att begränsa aktiviteter

På Miljöministeriet försäkrar Heikki Korpelainen att det inte kommer att ske några förändringar i rätten att jaga, fiska och stiga i land på öarna i området.

- Det har funnits Naturaområde på Hangö udd i 20 år och hittills har det inte funnits några behov att begränsa de här aktiviteterna, säger han.

Tvärtom menar Korpelainen att ett utvidgat Naturaområde kommer att gynna jakten i området.

- Syftet är att skydda sådana områden som är viktiga för viltfågel. Det är snarare till nytta för jakten än ett hot.

Naturskyddsområde planeras inte

Då ett område hör till Natura 2000 måste det göras konsekvensbedömningar då planer och projekt görs upp. Det här skulle också gälla det utvidgade området utanför Hangö udd.

- Det betyder att man inte får göra ingrepp som skulle försvaga naturvärdena som ligger som grund för Natura 2000. Man får till exempel inte etablera sandgropar under vattenytan på bankarna, säger Mikael Kilpi.

Ullsläke (Ceramium tenuicorne) på ett rev utanför Tulludden.
Bildtext Ullsläke (Ceramium tenuicorne) på ett rev utanför Tulludden.
Bild: Mats Westerbom

Heikki Korpelainen på Miljöministeriet försäkrar också att det inte finns några planer på att skapa ett naturskyddsområde vid Hangö udd.

- Det är en helt annan sak och det finns inga planer på att begränsa jakt, fiske eller allemansrätten.

Sjundeå å uppdateras

I Miljöministeriets förslag till utvidgade Naturaområden finns också Sjundeå å. Ån hör redan in sin helhet till Naturaområdet, men förslaget är att det uppdateras så att skyddet för kungsfiskaren förbättras.

För tillfället finns förslaget till det utvidgade Naturaområdet framlagt på Miljöministeriet till 30 september. Miljöministeriet ber som bäst in utlåtanden från olika instanser.

Meningen är att beslutet om det utvidgade Naturaområdet ska fattas senast i början av år 2017. Efter det ska det godkännas i EU-kommissionen.

- Så det utvidgade Naturaområdet kommer att vara godkänt tidigast om ett år, konstaterar Heikki Korpelainen.