Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Viltcentral: Hjortarna är oskyldiga till fästingproblemen

Från 2016
Vitsvanshjort i högt gräs
Bild: Robesus Inc.

Finlands Viltcentral tar ställning för jägarnas synpunkt i tvisten om hurdan roll hjortdjur spelar för fästingspridda sjukdomar. Fästingarna sprider sig oberoende av hjortarna, enligt Viltcentralen som sköter myndighetsuppgifter inom viltvården.

Den senaste tiden har olika intressenter tvistat om huruvida man kan minska antalet fästingar genom att begränsa stammarna av hjortdjur, som är värddjur för fästingar. Det här skulle enligt förespråkarna för den synen vara en metod för att minska fallen av fästingöverförda sjukdomar som borrelios och hjärnhinneinflammationen TBE.

Nu framhåller Viltcentralen att det inte förhåller sig så.

- När man på olika håll i landet har jämfört förekomsterna av TBE och borrelios med bestånden av hjortdjur har det visat sig att det inte verkar finnas något samband, uppger Viltcentralen.

"Knappast någon inverkan"

Ett exempel som Viltcentralen lyfter fram gäller Kymmenedalen där det förekommer flest fall av borrelios. Samtidigt är hjortdjurstätheten där mindre än hälften jämfört med Birkaland som har betydligt färre fall av borrelios.

- Även om man reducerar antalet hjortdjur till ett minimum så skulle det knappast ha någon inverkan på förekomsterna av TBE och borrelios. Fästingarna skulle fortsättningsvis ha ett stort utbud av värddjur bland andra däggdjur och fåglar, lyder Viltcentralens slutsats.

Enligt Viltcentralen är det i stället vädret som är avgörande för förekomsten av fästingar. I milt klimat ökar fästingarna i antal, enligt synpunkten.

Hjortdjuren utgör villebråd för jägarna och från deras håll har man motsatt sig att stammarna decimeras.