Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svenskan i vården ska utredas mer

Från 2016
Uppdaterad 12.09.2016 17:04.
Programmet är inte längre tillgängligt

Vårdreformens språkkonsekvensbedömning är bristfällig, medger understatssekreterare Tuomas Pöysti. Den ska förbättras. Det var beskedet när Pöysti och minister Juha Rehula besökte Vasa.

Tuomas Pöysti leder reformen på tjänstemannanivå.

Nu säger Pöysti att man fortsätter med konsekvensbedömningarna, också vad gäller de språkliga rättigheterna.

- Man måste medge att den var väldigt kort och lite bristfällig. Vi håller på att utvidga utredningen, säger Pöysti.

Pöysti säger att man ska se närmare på Mellersta Österbotten, Österbotten och Nyland.

- Där finns det några frågetecken kring den faktiska tillgången på svensk service.

Ska då till exempel förhållandet mellan Vasa och Seinäjoki utredas?

- Vi försöker fördjupa utredningen om läget mellan Vasa och Seinäjoki, säger Pöysti.

Rehula: Finns det något som är tillräckligt?

Han och familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) besöker Vasa idag, måndag. Rehula är på turné i landskapen för att informera om reformen.

- Jag har förstått att man inte är nöjd med den nuvarande språkkonsekvensbedömningen. Jobbet med språket fortsätter, säger Rehula.

Så nu görs det en "bättre" bedömning?

- Det får tiden utvisa. Men jag undrar om det finns något som anses vara tillräckligt bra, säger Rehula.

Dygnet runt jour finns kvar i Vasa

Tiden för avgivande av utlåtande angående fulljoursjukhusen utgår idag, måndag.

Nu väntar man med spänning på hur det ska gå för Vasa centralsjukhus. Fulljour eller inte?

Juha Rehula säger att det kommer att finnas dygnet runt jour i Vasa också i framtiden, men hur många specialiseringar som kommer att finnas beror till en del på hur man lyckas bygga samarbetet i Österbotten.

Enligt Rehula sprids det en bild av att de sjukhus som inte får full jour kommer att bli hälsovårdscentraler.

- Det påståendet stämmer helt enkelt inte, betonar Rehula.

Ska läsa igenom utlåtanden

Rehula medger att argumenten för en full jour i Vasa är tunga: Området växer och industrin producerar.

Så här svarar han på den direkta frågan om det ännu finns en möjlighet att Vasa centralsjukhus får full jour. I dag, måndag, går tidsfristen ut för utlåtanden om fulljoursjukhusen.

- Nu ska jag också personligen läsa utlåtandena och utgående från dem görs eventuella förändringar. Men ännu idag är läget det som det varit hittills, säger Rehula.

Alltså att Vasa inte får full jour?

- Nå det är av stor betydelse vad ni själva gör här i Vasa. Jag har träffat delegationer från Vasa flertalet gånger, lyssnat noggrant och försökt förstå meddelandet, säger Rehula.

Arbetet med språket fortsätter

Kritiken har varit frän vad gäller bedömningen av de språkliga rättigheterna.

Om många kräver det, kommer ni att göra en mer utförlig bedömning?

- Nå dessa utredningar görs inte enbart för att någon kräver det. Men vi kommer att fortsätta arbetet.

Man fortsätter alltså med språkkonsekvensbedömningen?

- Det arbetet fortgår, som en del av beredningen.

Inte bara Sitra som utreder

I våras publicerade Sitra en rapport där Vasa var en av tolv orter som borde få full jour med tanke på befolkningsutvecklingen.

Så varför har då regeringen inte gått på den linjen?

- Vi har många som ger utlåtanden, många som kommenterar. Vi måste se till helheten och jag litar på den beredning som görs på social- och hälsovårdsministeriet, säger Rehula.

"Nedvärderande" att påstå att partipolitik ligger bakom

Centern är stark i Seinäjoki. Så är inte fallet i Vasa.

Har favoriserandet av Seinäjoki att göra med att centern är stark där?

- Det lönar sig att bekanta sig med kriterierna för hur vi håller på att bygga om sjukhusnätverket. Det där påståendet är, om nu inte direkt sårande, så åtminstone nedvärderande gentemot det arbete som landets främsta experter gör.

Diskussion om artikeln