Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad säljer sommarstugetomter

Från 2016
Uppdaterad 12.09.2016 14:30.
Sommarstugor i Kristinestad
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

På måndagkväll kan 31 sommarstugeägare i Kristinestad få lösa in sin arrendetomt. Stadsstyrelsen behandlar dels inlösningsärendena och dels en handfull ärenden som rör förlängning av arrendekontrakt.

Sedan Kristinestad inledde processen med att värdera sommartugetomterna i syfte att sälja dem, har omkring 90 arrendatorer meddelat att de vill lösa in sin tomt.

Ett flertal besvär mot värderingarna har fördröjt processen.

Försäljningen är nu möjlig att göra sedan Vasa förvaltningsdomstol i somras förkastade fyra kommunalbesvär. VFD ansåg i sitt utlsag att staden hade rätt att fastställa priserna och besluta om försäljning.

Fick laga kraft-intyg från HFD

Staden begärde ett laga kraft-intyg av Högsta Förvaltningsdomstolen sedan det stod klart att ingen av de ändringssökande valt att föra ärendet vidare till HFD.

Staden begärde laga kraft-intyget som en säkerhetsåtgärd. Man ville försäkra sig om att Vasa förvaltningsdomstols beslut vunnit laga kraft, så att det kan bli möjligt att gå vidare med tomtaffärerna.

Ännu ligger ett besvär om arrendetomterna i Högsta förvaltningsdomstol. Det besväret påverkar inte försäljningen, eftersom det handlar om arrendenivåerna.

Diskussion om artikeln