Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad tar upp kampen för den inhemska potatisen

Från 2016
Uppdaterad 12.09.2016 15:01.
Nyligen upptagen potatis på vagn
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Handeln väljer ofta utländsk, billig potatis istället för inhemsk. Projektet "Potatiskompetens i Kristinestad" ska stärka den inhemska potatisnäringen.

Obeoende kvalitetsgranskning, ett starkare kluster och ökat fokus på forskning kring potatisbranschen är några av målen i ett nytt potatisprojekt i Kristinestad.

Man vill bland annat utveckla ett certifieringssystem för att säkerställa att den inhemska potatisen får en oberoende kvalitetsgranskning.

Felaktig kvalitetsstämpel

Ett problem har varit att handeln importerar billigare potatis från utlandet trots att tillgången på inhemsk potatis är god.

I stället har den inhemska potatisen sänts tillbaka med stämpeln "kvalitetsfel". Enligt potatisforskningsanstalten Petla har det inte varit några fel på den återsända potaitsen.

Systemet i dag tillåter att potatisköparen kan hänvisa till dålig kvalitet och säga upp produktionsavtalet då de får billigare utländsk potatis. Odlaren kan ha svårt att bevisa kvliteten.

En oberoende kvalitetsgranskning kunde garantera att kvalitetsmärkningen blir korrekt och enligt Petla finns ett behov av en oberoende kvalitetsgranskning för potatis.

Medfinansiering av staden

Kristinestads Näringslivscentral har fått finanisering från NTM-centralen och anhåller nu om medfinansiering av staden Kristinestad.

Stadsstyrelsen besluter på måndag om staden medverkar. Det övergripande målet är att stärka potatisnäringen i regionen och befästa sin ställning inom den finländska potatisnäringen.

Lyfter upp branschen

- Det är alltid bra med projekt som lyfter upp näringen på sin rätta piedestal, säger stadsstyrelseledamoten Henrik Antfolk (Sfp), som själv är potatisodlare.

Projektets målgrupp är potatisodlarna i Kristinestad.

Projektet handlar också om att bygga nätverk och skapa kluster där yrkeskåren kan dra nytta av varandas kompetens.

Närings-, trafik- och miljöcentralen städer projektet med 212 848 euro. Staden Kristinestads andel skulle vara 53 212 euro. Projektets totala budget är 266 000 euro.

Diskussion om artikeln