Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad lovar stöd till barnträdgårdslärarutbildningen

Från 2016
Uppdaterad 13.09.2016 09:47.
Campus Allegro
Bildtext Campus Allegro
Bild: YLE/Chanette Härus

Jakobstad inbjuder Åbo akademi till förhandlingar om ett samarbetsavtal för åren 2017-2021. Stadsstyrelsen lovar stora satsningar bara Åbo akademi återtar beslutet att flytta utbildningen till Vasa.

Tanken är att staden och universitet gemensamt utvecklar förutsättningarna för studier och rekryteringen av studerande.

Stadens prioritet är att stärka infrastrukturen, rekryteringsbasen samt förutsättningar för forskning och utveckling.

Den största enskilda investeringen är cirka tre miljoner i ett nytt övningsdaghem i den gamla BI-fastigheten eller i helt nya utrymmen.

I övrigt är staden beredd att investera mellan 200 000 och 270 000 euro årligen under åren 2017- 2021.

Där ingår en donationsprofessur kring två- och flerspråkighet i småbarnsfostran, forskarstipendier och kartläggning av utvecklings- och fortbildningsbehoven i Svenskfinland.

Viktigt för Jakobstadsregionen

I sin beredning för stadsstyrelsen motiverar stadsdirektör Kristina Stenman satsningen med att akademisk utbildning och forskning har stor betydelse för regionen mer allmänt.

Mångsidiga utbildningar ökar Jakobstads dragningskraft och Åbo akademi innebär en brygga till universitetets övriga verksamhet.

Stadsstyrelsen gav stadsdirektör Kristina Stenman i uppdrag att förhandla med Åbo akademi. Målet är att ett samarbetsavtal kan behandlas i samband med budgetarbetet för 2017.