Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Socialdirektör: Vårdreformen ett gigantiskt experiment

Från 2016
Uppdaterad 13.09.2016 09:46.
Sjukskötare vid Mejlans sjukhus i Helsingfors
Bildtext Arkivbild.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Socialsektorn står inför stora förändringar, faktiskt större förändringar än hälsovården. Då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft 2019 ska socialsektorn integreras helt med hälsovården, något som inte gjorts någon annanstans i den här omfattningen.

- Den sociala sektorn har alltid skötts av primärkommuner, inte av samkommuner eller andra vårdsamarbeten, säger Hans Frantz (SFP), fullmäktigeledamot i Vasa och styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Inte ens i Sverige, där vården redan länge varit organiserad i landsting, har man integrerat socialvården på det här sättet, säger Frantz.

Mycket av den sociala sektorns verksamhet hör ihop med vården, så på det sättet är det motiverat att slå ihop de två sektorerna.

- Vasa var en av de första städerna som slog ihop social- och hälsovårdsnämnderna, jag tror det var 2005. Men det tog åtskilliga år efter det innan verksamheterna också var integrerade, säger Hans Frantz.

- Integration har ju varit ledordet för den här reformen, men i takt med att valfriheten blivit en viktigare komponent i reformen finns risken att man inte lyckas till fullo med integrationen, säger Alice Backström, socialdirektör i Korsholm.

Hans Frantz
Bildtext Hans Frantz.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Samhällsexperiment

Backström befarar att helheten kan bli splittrad.

- Får man många privata producenter kan det bli svårt att samverka i de här vård- och servicekedjorna, säger Alice Backström.

En annan aspekt är att delar av kommunernas åtaganden inom socialvården blir kvar i kommunerna också efter reformen - åtminstone enligt de planer som finns nu.

- Elevvården, sysselsättningsfrågor, integrationen av invandrare, det ser ut att bli kvar i kommunerna, och där har vi stor samverkan mellan sektorerna inom kommunen, säger Backström.

Alice Backström kallar social- och hälsovårdsreformen för ett stort samhällsexperiment.

Alice Backström, socialdirektör i Korsholm.
Bildtext Alice Backström.
Bild: YLE/Filip Stén

- Här blir det både en stor strukturell reform, samtidigt som man inför valfrihet. Det har ingen annan gjort någonstans. Finns det kunnande och möjligheter att göra det här på så kort tid och med bra resultat, frågar Backström.

De kommunala utlåtandena om social- och hälsovårdsreformen har nu lämnats in. Reformarbetet rullar vidare och några större förändringar tror inte Hans Frantz på.

- Socialvården kommer att integreras med hälsovården. Det är en ovan situation och det kräver mycket föreberedelser, säger Hans Frantz.

Diskussion om artikeln