Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: Lokala företagare borde utmana Posten

Från 2016
Uppdaterad 13.09.2016 16:00.
En orange postvagn med texten "Posti" på skuffas av en orangeklädd brevbärare.
Bild: Aleksi Koskinen/Posten

Postutdelningen i Finland måste förnyas fördomsfritt för att kunna tryggas också i framtiden. Lokala företagare och andelslag kunde börja utmana Posten och sköta en del av utdelningen på landsbygden, föreslår Tidningarnas Förbund.

Att minska antalet distributionsdagar från 5 till 3 är det skadligaste alternativet, anser Tidningarnas Förbund som presenterar ett eget förslag på hur utdelningen borde skötas.

Enligt förbundet handlar det om att hitta nya konstruktiva och kostnadseffektiva lösningar genom att slå ihop olika utdelningar och konkurrensutsätta distributionstjänsterna på regional nivå.

Lokala företag kunde starta distribution

I tätorter kunde man gå in för att dela ut dagens post i samband med den tidiga utdelningen av dagstidningar. På landsbygden kunde i sin tur lokala företagare eller andelslag starta egna distributionstjänster, föreslår man.

En daglig utdelning av post och tidningar stöder landsbygdens livskraft. Postlagen bör därför förnyas utan att äventyra en jämställd informationsåtkomst för medborgarna, anser Tidningarnas Förbund.

Diskussion om artikeln