Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gammelbacka skola stängde matsal och gymnastiksal

Från 2016
Uppdaterad 14.09.2016 05:45.
skolhus i trä
Bildtext Denna vecka serveras skolmaten i Gammelbacka skolas äldsta hus korridorer. Ett fuktskadat rum i huset ska renoveras till matsal.
Bild: Yle/Erica Vasama

Barnen i Gammelbacka skola i Borgå har ingen matsal, gymnastiksal eller slöjdsal. Det fuktskadade huset där eleverna ätit och gympat stängdes helt och hållet efter ett snabbt beslut. Nu serveras skolmaten i en korridor i det gamla skolhuset.

Klassrummen i den nyare delen av skolan har stängts redan tidigare, men skolan har fortfarande haft verksamhet i matsalen, gymnastiksalen och slöjdsalen. Det har varit tillåtet att vistas i huset kortare tider.

Efter nya klagomål om kvaliteten på inneluften har man fattat ett snabbt beslut om att stänga huset. Från och med denna vecka har barnen ätit skolmaten i det äldre skolhuset. Maten serveras i korridoren.

– Trots de olägenheter det medför för skolans verksamhet är detta det enda rätta. Vi har några i personalen som inte kan vistas i fastigheten alls. Även många föräldrar är oroliga över vad det kan medföra för deras barns hälsa och framtid att ens vara korta tider i dessa lokaler, säger skolans rektor Johan Öhberg.

Matkaos

Just nu råder milt kaos i det gamla skolhuset då maten ska serveras. Denna vecka byggs en ramp som gör det möjligt för maten att transporteras direkt in i barackerna. Sedan kan alla elever äta i sina egna klassrum - årskurserna tre till fem i barackerna, de yngsta och de äldsta i det gamla gula skolhuset.

Gammelbacka skolas rektor Johan Öhberg har fått löfte om att ett fuktskadat rum i det gamla skolhuset ska renoveras till matsal före årsskiftet. Som bäst är skolan tvingad till att ordna undervisning i klassrum intill det fuktskadade rummet.

Gymnastiklektionerna kan hållas utomhus i september. Senare i höst ska eleverna utnyttja närliggande gymnastiksalar. Det är ännu oklart om slöjdsalen kan öppna på nytt.

Nya lokaler tidigast 2018

Gammelbacka skola i Borgå ska stängas och eleverna flytta till de nya skolorna som ska byggas i Tolkis och Näse. Beslutet om när de byggs är aktuellt under hösten då Borgå stad gör upp budgeten för 2017.

Lokalitetsledningen bereder frågan om vilka skolor staden borde investera i under nästa år och det är inte klart om Tolkis och Västra enhetsskolan ryms med i budgeten. Förslaget går via stadsdirektören och -styrelsen till stadsfullmäktige, troligen i november.

Enligt bildningsnämnden borde det finnas pengar för Tolkis år 2017 och en färdig skola hösten 2018. Det är också rektor Johan Öhbergs förhoppning. Han har inga förslag på var skolans elever ska vistas om Tolkisbygget skjuts upp igen.

Diskussion om artikeln