Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nej till medborgarinitiativ om utvisning av brottsliga utlänningar

Från 2016
Uppdaterad 13.09.2016 18:36.
Polisbil på uppdrag på natten i Borgå. Nyfikna ungdormar på gatan.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Avvisnings- och utvisningsbesluten av personer som inte har fått ett positivt svar på sin asylansökan måste ske snabbare. Det var de flesta riksdagsledamöter ense om då riksdagen debatterade medborgarinitiativet som kräver att utlänningar som har begått allvarliga brott ska utvisas, oberoende av fängelsestraffets längd.

Riksdagen förkastade enhälligt medborgarinitiativet, eftersom det skulle innebära en mildring av nuvarande lagstiftning. Ledamöterna förstod ändå initiativtagarnas oro.

Ben Zyskowicz (Saml) säger att ett sätt att försnabba avvisningsprocessen vore att slopa rätten att överklaga negativa beslut i förvaltningsdomstolen till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Oftast är det här bara ett sätt att förhala processen. Det räcker med att det går att överklaga Migrationsverkets beslut i förvaltningsdomstolen, säger Zyskowicz.

Zyskowicz underströk också att personer som olagligt befinner sig i Finland inte har rätt till utkomststöd, i motsats till dem som till exempel har uppehållstillstånd. Han gick åt "grundlagsfundamentalister" som är av annan åsikt.

"Komplicerade frågor, enkla lösningar"

Aino-Kaisa Pekonen (VF) var den enda som ifrågasatte hela initiativet. Hon kallade det populistiskt, ett sätt att hitta enkla lösningar på komplicerade frågor.

- En rättsstat behandlar alla som har begått brott på samma sätt, skärpta straff är inte en lösning, sa Pekonen.

Olli-Poika Parviainen (Gröna) sa sig förstå medborgarnas ilska då allvarliga brott har skett, och tyckte att våldtäktsdomarna i Finland generellt är för milda.

- Då Finland erbjuder trygghet kan inte de stå i främsta ledet som erbjuder otrygghet, sa Parviainen

- Principerna för rättsstaten måste ändå följas, och oron för att Finland inte uppfyller alla mänskliga rättigheter i asylbesluten är skälig, sa Parviainen.

Sverige främsta jämförelseobjektet

Ben Zyskowicz protesterade, och sa att Finland inte ska jämföras med Ungern eller Polen utan Sverige.

Mika Kari (SDP) höll med om att besvärssystemet borde göras smidigare.

- Rättsprocesserna borde försnabbas utan att oskäligt skrota den rättsliga grunden, sa Kari.

Många av ledamöterna ville diskutera principerna för medborgarinitiativ, eftersom det här initiativet rent tekniskt är en bottennotering. Existerande lagstiftning är för initiativtagarna obekant.

Sirpa Paatero (SDP) kallade det beklagligt att tiotusentals mänskor undertecknar initiativ som bygger på fantasier. Sådana borde inte nå riksdagen, sa hon.

Ny lagstiftning bereds

Riksdagens förvaltningsutskott föreslog enhälligt i sitt betänkande att initiativet förkastas. Utskottet skrev ändå ett betänkande, och förslaget behandlas i plenum för att initiativtagarna inte ska fortsätta att tro att lagarna bör ändras nu när Finland har så många asylsökande.

Åren 2014 och 2015 utvisades 258 respektive 279 personer, cirka en tredjedel båda åren på grund av brott.

Utskottet säger att sammantaget har här bosatta utländska medborgare årligen varit 1,5-2 gånger oftare misstänkta för brott än den övriga befolkningen.

En delorsak är att de ofta är män, och unga män.

Invandrare löper även större risk att falla offer för brott.

I en del invandrargrupper ligger brottsligheten på klart högre nivå än inom den övriga befolkningen då det gäller misshandel, våldtäkt, rån och stöld. I största delen är nivån ändå densamma, eller lägre, än inom den övriga befolkningen.

I invandrargrupper med stor våldsbrottslighet förekommer en stor del av våldet inom gruppen.

Inrikesministeriet bereder ett lagförslag där utvisningen av personer som har gjort sig skyldiga till grova brott ska kunna ske snabbare. Många ledamöter hoppades att lagen snart kommer till riksdagen.