Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Besvären mot Norra hamnen i Ekenäs förkastades

Från 2016
Uppdaterad 18.10.2016 10:52.
Mary och Ulf Enberg utanför sitt hus på Ystadsgatan.
Bildtext Mary och Ulf Enberg bor grannar till det planerade köpcentret.
Bild: Yle/Minna Almark

Två grannar hade besvärat sig mot det planerade köpcentret i Norra hamnen i Ekenäs men Helsingfors förvaltningsdomstol gav inte grannarna rätt.

Det är två grannar som kräver att stadsfullmäktiges beslut att godkänna den nya detaljplanen för området hävs.

Bostadsbolaget Vita Svanen 1 anser bland annat att planeringsreservationsavtalet från juni 2013 mellan Raseborgs stad och Mäenpää Byggnads Ab har ingåtts felaktigt. Under planändringsprocessen har alternativa lösningar inte undersökts tillräckligt mycket.

Bostads Ab Vita Svanen 1 angränsar mot köpcentret på områdets norra sida.

Köpcentret orsakar buller

Mary och Ulf Enberg bor söder om det planerade köpcentret. De anser bland annat att det inte finns en rättsverkande generalplan för området. Enligt dem förorsakar också ett köpcentrum buller, vibrationer och allmän oro i området.

Köpcentret i Norra hamnen i Ekenäs ska byggas här.
Bildtext Här är det meningen att köpcentret ska resas.
Bild: Yle/Minna Almark

Dessutom påverkar det miljön negativt. Bland annat har man inte utrett hur bygget påverkar Naturaområdet i närheten, menar Mary och Ulf Enberg.

Ändamålsenlighetsprincipen gäller inte

Helsingfors förvaltningsdomstol konstaterar bland annat att kommunalbesvär inte kan göras enligt ändamålsenlighetsprincipen. Det innebär att en detaljplan inte är lagstridig på grund av att det inte har presenterats tillräckligt många argument för planändringen.

Inte heller det faktum att besvärsställaren anser att det skulle vara ändamålsenligare att planera annorlunda innebär att detaljplanen skulle vara lagstridig.

Förvaltningsdomstolen anser vidare att det inte har framkommit att bygget skulle påverkar naturvärden i området på ett anmärkningsvärt sätt.

För många antaganden

Mary Enberg är inte nöjd med beskedet från Helsingfors förvaltningsdomstol. Hon tycker att den baserar sig för mycket på antaganden.

- Bland annat tror domstolen att bygget inte inverkar på Natura 2000-området. Men ska en domstol tro? De verkar inte vilja göra någon närmare undersökning om saken, säger hon.

Vidare anser Mary Enberg att det är märkligt att domstolen har använt Raseborgs konsulter.

- I sitt beslut har domstolen använt samma konsultutlåtande som staden. Vi undrar om det är rätt. Borde de inte göra egna undersökningar och komma till egna beslut?

Samma svar som tidigare

Börje Sjöberg från Bostads Vita Svanen 1 anser också att domstolens utlåtande verkar väldigt schablonmässigt.

- Det verkar inte som om de har tagit det här på allvar. De har främst kopierat från tidigare utlåtanden och bemötanden, säger han.

Beslutet överklagas

Mary och Ulf Enberg kommer i alla fall inte att nöja sig med beskedet från Helsingfors förvaltningsdomstol.

- Vi kommer att gå vidare till följande instans. Det är absolut säkert.

Börje Sjöberg säger att bostadsbolaget också går vidare till högre instans.

- Vi kommer att förtydliga våra argument. det kommer att kosta oss något men någon måste ta tag i det här, säger han.

Besvärsställarna kan överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar.

Norra hamnen i Ekenäs.
Bildtext Byggföretaget Mäenpää bygger för tillfället bostäder i Norra hamnen.
Bild: Yle/Minna Almark

Diskussion om artikeln