Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Besvär mot torgparkeringsbeslut beaktas inte

Från 2016
Salutorget i Åbo.
Bild: Yle/ Nora Engström

Förvaltningsdomstolen i Åbo låter bli att behandla en del av de besvär som riktats mot torgparkeringen i Åbo. Besvären gäller Åbo stadsfullmäktiges beslut att godkänna planerna för torgparkeringen.

Enligt förvaltningsdomstolen har föreningen Vårt Åbo inte rätt att besvära sig mot fullmäktiges beslut gällande Salutorgets allmänna områden och gatuplaner. Gällande Salutorgets trafikplan så går det inte att besvära sig eftersom besväret riktar sig mot beredningen av ärendet, konstaterar förvaltningsdomstolen.

Vårt Åbo anser att de fattade besluten strider mot markanvändnings- och bygglagen.

Vårt Åbo har också besvärat sig över stadens hyravtal med företaget Turun Toriparkki gällande den underjordiska delen av Salutorget. Föreningen anser att årshyran på 70 000 euro för det underjordiska markområdet är under marknadspris och kan uppfattas som gynnande av enskilt företag.

På den här punkten fortsätter ärendets behandling i domstolen. Staden ska lämna in en förklaring till förvaltningsdomstolen inom september.

Åbo stadsfullmäktige godkände hyresavtalet för parkeringshuset i maj.

Parkeringsbolaget Turun Toriparkki avser att bygga ett parkeringshus för 600 bilar under Salutorget och söker om bygglov senare i år.