Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

SDP beskyller Pajunen för könsdiskriminering

Från 2016
Uppdaterad 14.09.2016 12:44.
Jussi Pajunen
Bildtext Stadsdirektör Jussi Pajunen beskylls för könsdiskriminering, skriver HS.
Bild: Yle/Nicole Hjelt

SDP beskyller stadsdirektör Jussi Pajunen för könsdiskriminering. Partiet överväger rättsliga åtgärder om Sami Sarvilinna utnämns till kanslichef.

Jussi Pajunen föreslår för Helsingfors stadsstyrelse att Sami Sarvilinna, som chefar för stadens juridiska tjänster, väljs till kanslichef.

Det är både köns- och politiskdiskriminering. De två kvinnliga sökanden är betydligt mer meriterade än Sarvilinna. Ritva Viljanen har varit kanslichef vid inrikesministeriet i nästan 10 år, hon är helt klart den bästa kandidaten.

― Maija Anttila (SDP)

Inom SDP, det tredje största partiet i Helsingfors, är man bestört över Pajunens förslag. Partiet anser att biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen eller Tuula Saxholm, som är kanslichef nu, ska väljas till tjänsten.

- Jag var så förvånad över att Jussi Pajunen kom med ett sådant där förslag! utbrister Maija Anttila (SDP) som sitter i Helsingfors fullmäktige.

Maija Anttila leder social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors.
Bildtext Den långvariga SDP-politikern Maija Anttila är förvånad över Pajunens förslag.
Bild: Yle / Ted Urho

Anttila anser att Viljanen helt klart är den lämpligaste kandidaten för toppjobbet. Hon menar att Pajunen inte bara diskriminerat Viljanen för att hon är kvinna, utan också för att hon har en koppling till Socialdemokraterna.

- Det är både köns- och politiskdiskriminering. De två kvinnliga sökanden är betydligt mer meriterade än Sarvilinna. Ritva Viljanen har varit kanslichef vid inrikesministeriet i nästan 10 år, hon är helt klart den bästa kandidaten, säger Anttila.

SDP överväger rättsliga åtgärder

Enligt gruppordförande Osku Pajamäki (SDP) uppfyller Sami Sarvilinna behörighetskraven, men är inte den mest meriterade sökanden.

- Jag hade väntat att Pajunen grundligt motiverar varför han i sitt förslag förbiser två personer som klart är mer lämpliga för tjänsten. Stadsdirektören borde ha berättat varför Viljanen eller Saxholm inte lämpar sig för tjänsten, annars tolkar jag det som om den här processen borde överklagas.

Jag hade väntat att Pajunen grundligt motiverar varför han i sitt förslag förbiser två personer som klart är mer lämpliga för tjänsten.

― Osku Pajamäki (SDP)

SDP överväger nu rättsliga åtgärder.

- Det finns en lag som säger att ifall man utan orsak förbiser en mer kompetent sökande och någon överklagar förfarande så blir det rättssak. Det finns fall där Helsingfors stad har betalat och förlorat i liknande mål, säger Pajamäki.

- Nu är det upp till de olika politiska grupperna att avgöra hur det går. Det blir intressant att se hur De gröna, som ofta varit på hugget i könsfrågor, gör, säger Osku Pajamäki (SDP).

Osku Pajamäki är gruppordförande för SDP i Helsingfors.
Bildtext Gruppordförande för SDP Osku Pajamäki hoppades på en grundlig förklaring till Pajunens förslag.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Pajunen förtegen om valet

Stadsdirektören Jussi Pajunen vill inte gå in på detaljer då han motiverar sitt val för HS. Han säger att han gjort sitt val utgående från en helhetsbedömning av ansökningar, intervjuer och psykologiska test.

- Jag har gjort min egen bedömning och den baserar sig på helhetsbedömningen. Jag tycker att Sami Sarvilinna är den bästa kandidaten för kanslichefposten, säger Jussi Pajunen.

Toppchef med jättelön

Från och med juni 2017 är kanslichefen den mest inflytelserika tjänstemannen i Helsingfors och efter kommunalvalet stadsdirektörens närmaste kollega.

Kanslichefen kommer i framtiden att få en månadslön på 14 000 euro. Det är mer än Finlands statsminister tjänar.

Ritva Viljanen
Bildtext Ritva Viljanen har varit kanslichef vid inrikesministeriet. SDP vill att hon blir kanslichef.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Ritva Viljanen valdes till tjänsten som biträdande stadsdirektör 2012. Hon var SDP:s kandidat.

23 personer sökte tjänsten som kanslichef. Sju av dem intervjuades och fem deltog i psykologiska test.

Stadsstyrelsen behandlar valet av kanslichef på sitt möte på måndag. Stadsstyrelsen väljer sin egen kandidat, men det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige.

Helsingin Sanomat var först ute med nyheten.