Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kan kommissionsordförande Juncker ge EU framtidstro?

Från 2016
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker
Bild: EPA/Olivier Hoslet

Aldrig tidigare har EU genomlevt en lika allvarlig kris som idag. Det är utgångsläget när EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller sitt emotsedda årliga linjetal inför EU-parlamentet i Strasbourg på onsdag förmiddag.

Juncker ska efter bästa förmåga försöka ge EU framtidstro men det är en union som knakar allt mer i fogarna.

Flyktingsituationen, Brexit, den svaga ekonomiska utvecklingen och ökad polarisering är bara några av de problem som EU tampas med.

Flera av de finländska EU-parlamentarikerna anser att förväntningarna på ”State of Union”-talet är högre i år än tidigare.

”Han måste komma med lösningar”

Ifjol höll Juncker sitt första linjetal som kommissionsordförande. Då handlade talet i huvudsak om flyktingkrisen. Juncker betonade då att EU:s stora utmaning i flyktingfrågan är att ena ett splittrat Europa.

Men ett år senare är splittringen allt djupare inom unionen.

- Det vi nu behöver är en kursändring, vad Juncker säger i sitt tal har betydelse. Men han kan inte tvinga huvudstäderna att göra som han säger – det är det som är problemet, konstaterar EU-parlamentariker Petri Sarvamaa (Saml).

Det senaste året har kommissionen kommit med förslag medan medlemsländerna har satt käppar i hjulet. EU-parlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri (SDP) efterlyser en större samstämmighet.

- Människorna väntar sig att EU kan lösa problem och det måste vi lyckas göra. Medlemsländer borde visa större enighet.

Europaparlamentarikern Liisa Jaakonsaari (SDP) efterlyser i syn tur konkreti av Juncker.

- Vi har det senaste året fått idel dåliga nyheter samtidigt som populismen och ytterhöger får ett allt starkare fotfäste i Europa. Kommissionens ordförandes uppgift är ge sin syn på hur vi ska lösa denna situation.

EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP) är inne på samma spår och säger att Brexit är ett praktexempel på de strömningar vi ser i Europa idag.

- Vi har en farlig populistisk debatt i Europa. Den kan innebära nya felsteg. Vi kan inte hindra människor att rösta som de vill, men vi borde klara av att upplysa dem om hur deras intressen egentligen ser ut.

“Juncker är ingen stor talare”

Det var ifjol som Juncker gav sitt första så kallade ”State of Union-tal”. Ett tal som är något av den europeiska motsvarigheten till det som USA:s president håller årligen.

Den europeiska versionen har år för år fått mera uppmärksamhet även om man inte kan dra paralleller till den amerikanska versionen.

- Juncker är ingen stor talare som får fart på lyssnarna, konstraterar EU-parlamentariker Henna Virkkunen ( Saml).

Pirkko Ruohonen-Lerner (Sannf) jämför Junckers tal med det som Finlands president håller i samband med öppningen av riksmötet.

- Finländarna är nog mer intresserade av lokalpolitik än EU-politik men det betyder inte att Junckers tal är oviktigt - snarare tvärtom - det är av stor betydelse.

Juncker väntas komma med nya förslag

I sitt tal förväntas kommissionsordförande Juncker lyfta fram ekonomiska frågor. Den investeringsfond om kommissionär Jyrki Katainen ansvarar för får förmodligen tilläggstid.

Också EU:s arbete för att bekämpa skatteflykt kommer att tangeras. Juncker väntas också presentera sin syn på hur man ska förbättra säkerheten i unionen. Det handlar bland annat om att ingå ett födjupat EU-försvar.

Att lansera nya storstilade projekt faller ändå inte alla europaparlamentariker i smaken.

- Under tidigare sådana har det alltid funnits en tendens till att fly dagens problem genom att kasta sig in i något nytt framtidsprojekt. Jag är rädd för att Juncker nu är inne på samma linje. Vi behöver inte storstilade framtidsprojekt, vi behöver handfasta åtgärder för att klara upp EU idag, säger Nils Torvalds.

Junckers linjetal ses som starktskottet på EU-läsåret. I slutet av veckan ska Juncker lägga fram sina förslag till EU:s stats- och regeringschefer som samlas till ett extrainsatt toppmöte i Bratislava för att diskutera EU:s framtid.

Diskussion om artikeln