Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Beslut om operationer bordlades

Från 2016
Malmska sjukhuset i Jakobstad
Bildtext Malmska sjukhuset i Jakobstad
Bild: Yle/Heidi Enlund

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade förslaget om att Malmska i framtiden endast skulle erbjuda dagkirurgi och inga operationer som kräver övernattning på sjukhus.

Förslaget innebär att det inte blir fler höft- och knäprotesoperationer efter nyår.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att bordlägga ärendet till nästa onsdag (21.9)

- Vi vill ha vissa siffror tydligare och några nämndemän ville ha mera tid att tänka igenom beslutet eftersom listan kom ut väldigt sent, säger Marcus Suojoki, ordförande för social- och hälsovårdsnämnden.

Suojoki säger att man så fort så möjligt vill ta ett beslut om operationernas framtid för att personalen vid sjukhuset inte ska behöva gå i ovisshet.

Positiv enkät

Vidare på mötet behandlade man också den patientenkät som man utfört vid sjukhuset. Man har hört över 1300 personer om deras upplevelse av vården vid sjukhuset.

- På en skala 1-5 blev resultatet 4,48 om besöket/vården motsvarade förväntningarna och 4,65 om man var nöjd med bemötandet, säger Suojoki.

De som besvarade enkäten hade även möjlighet att framföra önskemål om förbättringar vid sjukhuset.

- En del vill ha påminnelser om tidsbokningar i telefon. En del ville kunna boka och annullera tid via nätet. Det fanns också de som önskade möjligheten att rådgöra konfidentiellt med läkare elektroniskt.