Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Juncker höll sitt linjetal: Våra barn förtjänar bättre

Från 2016
Uppdaterad 14.09.2016 14:04.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker
Bildtext EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller linjetal 14.9.2016.
Bild: EPA/PATRICK SEEGER

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker manade till sammanhållning i det årliga linjetal han höll inför EU-parlamentet i Strasbourg på onsdag morgon.

Det var en mer dämpad Juncker som äntrade scenen i år. Till skillnad från ifjol var han betydligt mer fokuserad och stringent. Ifjol blev Juncker avbruten flera gånger, men i år uteblev buaropen. Det kanske berodde på att många europaparlamentariker från den EU-kritiska falangen hade valt att stanna hemma.

Kommissionsordförande Juncker, som höll sitt tal på franska, tyska och engelska, inledde med att kommentera den växande populismen.

- Ibland uppstår det sprickor i unionen och det ger upphov till populismen. Men populismen löser inga problem - populismen skapar problem.

Unionen faller inte samman på grund av Brexit

Juncker vill att Storbritannien lämnar in sin avskedsansökan så fort som möjligt. Han underströk att utan fri rörlighet kan britterna inte ta del av den inre marknaden.

- Vi respekterar och beklagar det brittiska beslutet – men EU äventyras inte av Brexit. Våra vänner har frågat sig om Brexit är en början på slutet – men så är det inte.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på väg till talarstolen i EU-parlamentet i Strasbourg.
Bildtext Jean-Claude Juncker på väg till talarstolen i EU-parlamentet i Strasbourg,
Bild: EPA/PATRICK SEEGER

Det här är ett ödesår

Juncker gjorde klar att det kommande året blir avgörande för att skapa ett bättre EU.

- Det kommande året blir avgörande för återskapa vår union – överbrygga skillnader mellan öst och väst. Om vi vill visa att EU är en kraft som kan agera – då måste vi börja agera.

Enligt Juncker verkar många ha glömt vad det innebär att vara EU-medborgare, det vill säga att arbeta tillsammans.

- EU betyder fred - vi har haft 70 år av varaktig fred i Europa. Visst är vi är oense även idag - men vi löser våra problem vid förhandlingsborden, inte på slagfälten sade Juncker.

Enligt Juncker kan EU endast uppnå resultat om man jobbar tillsammans.

- EU måste byggas med medlemsstaterna, inte mot dem. EU-medborgarna förväntar sig resultat och vi måste leverera.

EU är inte USA

Juncker vill komma ifrån det att man i medlemsländernas huvudstäder pekar finger mot EU.

- Mitt tal kan inte jämföras med den amerikanska presidentens tal. EU är inte en federalstat – vi är inte USA. Också andra än jag borde hålla engagerade tal om EU.

Juncker svarade på kritiken om att kommissionen lever i en bubbla och har för mycket makt.

- Vi vill vara en politisk kommission som lyssnar på medborgarna och vi vill lyssna ännu noggrannare. Ni ska inte tro att vi lever i ett elfenbenstorn – utan vi bör tala med folk.

Större fokus på ekonomin

Den investeringsfond som Junckers kommission sjösatte och som kommissionär Jyrki Katainen ansvarar för, ska nu utvidgas.

- Vi ska fördubbla varaktigheten för fonden och dess kapacitet - 500 miljarder ska fonden tillhandahålla till 2020.

Dessutom lade han fram ett förslag om en investeringsfond för Afrika. Det här för att få stopp på den ekonomiska migrationen från Afrika.

Juncker berömde kommissions arbete för att förbättra datasäkerheten och komma åt skatteflykten.

- Jag lovade att vi skulle ta tag i det och den här kommissionen levererar det.

Höghastighetsnät i hela unionen

Kommissionsordföranden vill också se en större satsning på digitalisering.

- Jag kräver tillgång till höghastighetsnät – vi måste ha bättre uppkoppling – därför föreslår vi ett fullt fungerande 5G-nät i hela EU 2025.

Juncker sade också att EU måste bättre tackla ungdomsarbetslösheten.

- Vi måste investera i våra unga – vi kan inte acceptera att Europa blir ungdomsarbetslöshetens världsdel.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kysste EU:s utrikesansvariga Federica Mogherini på handen i EU-parlamentet i Strasbourg.
Bildtext Jean-Claude Juncker kysste EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Federica Mogherinin på handen.
Bild: EPA/PATRICK SEEGER

”Säkerheten måste förbättras”

EU blev under det senaste läsåret utsatt för 14 terrorattacker.

- Vi får inte ge terroristerna möjlighet att förstöra vårt öppna samhälle, sade Juncker.

Juncker var också tydlig med att säga att tiden då EU hade öppna yttre gränser är förbi.

- Vi måste veta vem som rör sig över våra gränser – vi måste skydda våra gränser. Därför måste vi stärka polismyndigheten Europol och ge byrån mera resurser och bättre tillgång till uppgifter.

Försvarshögkvarter i Bryssel

Dessutom föreslår Juncker ett fördjupat EU-försvarssamarbete. Något som Frankrike och Tyskland har talat varmt för.

- Jag vill se ökat samarbete inom försvarsindustrin och EU borde inrätta ett försvarshögkvarter i Bryssel.

”Vi måste minnas nästa generation”

I slutet av sitt femtio minuter långa tal manade Juncker till sammanhållning.

- Jag har levt i det europeiska projektet hela mitt liv – ett projekt som fyller 60 år nästa år. Och jag hoppas att också nästa generation ska kunna ta del av det här projektet.

Kommissionsordföranden bjöd också på mer personliga reflektioner i talet.

- Jag tror på EU, eftersom min pappa har överfört den övertygelsen till mig - men vad lämnar vi till våra barn? Vi måste med beslutsamhet överbrygga meningsskiljaktigheterna och bygga en framtid för våra barn.

Diskussion om artikeln