Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Konsult: Konstfabriken har för komplicerad administration

Från 2016
Uppdaterad 15.09.2016 16:32.
konstfabriken i borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

För många, oeniga aktörer med motstridiga förväntningar. Så analyserar en konsult Konstfabriken i Borgå i en utredning om hur kulturhuset kunde utvecklas.

I konsultutredningen sägs att en komplicerad administration ofta är grogrund för olika tolkningar och rentav missförstånd. Därför borde verksamheten i Konstfabriken utvecklas i en riktning där bland annat förvaltning och kassaflöde skulle bli enklare.

Konsulten, som på order av Borgå stad undersökt verksamheten vid Konstfabriken, kommer med två förbättringsförslag.

Sammanslagning och koordinering

I det första alternativet skulle bland annat verksamhet och personal i stadens kultur- och fritidstjänster slås samman med Borgå stads företag Event Factory, som driver verksamheten och uthyrningen av Konstfabrikens lokaliteter och konsertsalar.

I det andra och mindre invecklade alternativet skulle man bland annat i bolaget Event Factory anställa en programkoordinator som skulle svara för programproduktionen.

Stadens kultur- och fritidstjänster skulle ansvara för sina nuvarande engagemang i ett närmare samarbete med den nya programkoordinatorn.

- Det här skulle inte minst förenkla kassaflödet, säger konsulten Katja Leppäkoski, som arbetat med utredningen.

dörrarna till konstfabriken i borgå fotograferade från insidan
Bild: Yle/Stefan Härus

Många evenemang

Leppäkoski har stor insyn i hur man driver kulturhus och stora evenemang. Hon har bland annat varit verkställande direktör för Musikhuset i Helsingfors och för evenemanget Pori Jazz.

- Om man jämför användningsgraden mellan Konstfabriken i Borgå och Musikhuset i Helsingfors, så är det en viss skillnad. Konstfabrikens användningsgrad är 50% medan Musikhusets är 75%, säger Leppäkoski.

Katja Leppäkoski som undersökt Konstfabrikens utvecklingsmöjligheter (14.09.16)
Bildtext Katja Leppäkoski
Bild: Yle/Stefan Härus

Leppäkoski är dock noga med att poängtera, att siffrorna inte berättar hela sanningen. Antalet evenemang är en bättre mätare. Konstfabriken hade 609 evenemang 2015.

- Det är ingen dålig siffra med tanke på att det är omöjligt att fylla Avantisalen i Konstfabriken sju dagar i veckan. Att användningsgraden i Musikhuset i Helsingfors är högre, har med det att göra, att två stora symfoniorkestrar övar där flera gånger i veckan, konstaterar Leppäkoski.

Konstfabriken i Borgå
Bild: Yle/Mimmi Johansson

Höga priser

Det som ofta diskuterats i kulturkretsar i Borgå är de höga hyrorna för konsertlokalerna. Priset blir högt delvis på grund av de ljudanläggningar som många orkestrar och band hyr av stadens kultur- och fritidssektor.

- Det skulle kunna vara idé att till exempel under ett års tid sänka hyrorna och se vad det skulle föra med sig. Kanske skulle lokalerna då ha mera dragningskraft, funderar Leppäkoski.

Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz, säger att ingenting omvälvande egentligen framkommit i undersökningen och att utredningen om hur Konstfabriken kunde utvecklas inte kommer att spara miljoner för staden.

- Det handlar inte om någon akut kris, men nog om hur vi kunde göra ett bra hus ännu bättre. Bland annat behöver vi se över hur de som är involverade i huset och dess verksamhet kunde fås att fungera bättre tillsammans, säger von Schoultz.

Beslut i slutet av året

Slutsatserna i utredningen kommer att diskuteras i stadens ledning och ett beslut tas i slutet av året.

- Det är möjligt att någon av konsultens två alternativ kan komma ifråga då det gäller att se över organisationsmodellen för Konstfabriken, eller så kanske vi tar till en egen tredje modell. Det får framtiden utvisa, säger von Schoultz.

Melani Sinikalda uppträdde med sång
Bildtext Konsert i Avantisalen (Arkivbild).
Bild: Yle/Sune Bergström

Diskussion om artikeln