Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kritik mot Migri: Nigerianskor utvisas till ny människohandel

Från 2016
Uppdaterad 15.09.2016 12:15.
Prostitution
Bild: YLE/ Antti Lempiäinen

Nationella människohandelsrapportören har granskat Migrationsverkets behandling av nigerianska kvinnor som fallit offer för människohandel. Kritiken är inte nådig: Migrationsverkets beslut är både oförutsägbara och ojämlika och kvinnor utvisas direkt till ny människohandel och prostitution.

Människohandelsrapportören har utrett hur nigerianska kvinnor som fallit offer för människohandel blivit behandlade i asylprocessen i Finland.

Behandlingen av offrens situation är delvis bristfällig eller åtminstone inkonsekvent.

Finland utvisar nigerianskor, som i de allra flesta fall fallit offer för människohandel i Italien, tillbaka dit. Kvinnorna utvisas även tillbaka till Nigeria, kanske till samma by där förövarna bor.

Läs hur 14-åriga Promise blev sexslav

Enligt rapporten har Migrationsverket inte tillräckligt beaktat de faktorer som gäller när man bedömer människohandel. Det vill säga hur länge kvinnorna blivit utnyttjade och hur grovt utnyttjandet varit. Vilka faror de utsätts för om de utvisas till de länder där deras förövare finns.

Inte heller beaktas de följder åratal av tvångsprostitution har för kvinnorna. Vilka psykiska och fysiska problem de lider av. Inte heller kvinnornas möjligheter att sköta om sina barns uppväxt och utveckling bedöms tillräckligt när verket beslutar om uppehållstillstånd eller utvisning.

”Din rädsla är inte objektivt sett befogad”

Det är rubriken på journalisten Jeanette Björkqvist granskande artikel om hur nigerianska kvinnor behandlas i uppehållstillståndsprocessen.

Det är hon som först riktade uppmärksamheten på hur nigerianska människohandelsoffer behandlas i den finländska asylprocessen.

Björkqvist har granskat 20 hemligstämplade uppehållstillståndsbeslut som gäller nigerianska kvinnor. De har alla konstaterats vara människohandelsoffer. Alla har små barn och de har fått negativa asylbeslut.

”Vad händer med barnen om jag går under?” frågar 33-åriga Joy i artikeln. Hon utvisades från Finland till Italien och jobbar åter som prostituerad.

Största delen av de nigerianska kvinnor som tas med i det nationella hjälpprogrammet för människohandelsoffer här i Finland har råkat ut för människohandel i Italien.

För tillfället är människohandel för sexuella ändamål där nigerianska kvinnor utnyttjas den mest organiserade och utbredda formen av människohandel i Europa.

Finland bryter mot människorättskonventioner

Finland utvisar människohandelsoffer utan att försäkra sig om att personerna kommer i kontakt med polis eller hjälpande myndigheter i landet de utvisas till.

Migrationsverket lägger stor vikt i sina beslut vid vad andra länder kan göra för den asylsökande. Däremot anser sig verket inte ha en skyldighet att följa med vad som händer de nigerianska kvinnorna efter att de har utvisats.

I det hänseendet bryter Finland mot internationella människorättskonventioner, bland annat Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

Enligt den ska alla parter genom aktiva åtgärder förhindra att människohandelsoffer blir offer på nytt och främja deras återanpassning till mottagarstaten. Det gäller även den utvisande staten.

Människohandelsrapportören anser i sin kritik att man utgående från Migrationsverkets uttalanden under den senaste tiden kan dra slutsatsen att Finland förhåller sig direkt likgiltigt till vilka förhållanden människohandelsoffer avvisas till.

Människohandel har blivit värre – lagen måste skärpas

Enligt internationell rätt är människohandel en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter, och stater som är parter i människorättskonventioner har en skyldighet att agera för att motverka människohandel.

Stater har också en skyldighet att hjälpa och skydda människohandelsoffer. Dessutom definieras kvinnohandel i internationell rätt som en form av våld mot kvinnor och som ett brott mot mänskligheten.

Enligt utlänningslagen i Finland räcker det inte med att vara ett offer för människohandel för att beviljas uppehållstillstånd.

För att kunna beviljas uppehållstillstånd borde personen antingen anses vara i en särskilt utsatt ställning eller fortfarande hotas.

Tillfälligt uppehållstillstånd kan också komma i fråga om offrets närvaro i landet är viktig på grund av en pågående rättsprocess mot förövarna.

Nationella människohandelsrapportören menar att en lagändring vore på sin plats. För människohandelsoffer borde den lindrigare definitionen ”sårbar ställning” räcka för att beviljas uppehållstillstånd, i stället för den striktare ”särskilt utsatt ställning”.

Migrationsverket bör också snabbt utarbeta direktiv för hur man i asylprocessen uppmärksammar att någon är ett människohandelsoffer. För tillfället finns inga sådana direktiv.

Migri lovar omedelbara åtgärder

I ett svar till rapporten lovar Migrationsverket omedelbart åtgärda flera rekommendationer.

Myndigheten har saknat officiella direktiv för hur utlänningslagen ska tillämpas, men de ska läggas upp nu, skriver direktör Jaana Vuorio i ett pressmeddelande.

Enligt Vuorio har Migrationsverket tillräckligt kunnande för att behandla fallen.

Anställda ska resa till Italien för att bekanta sig med stödfunktioner för mänskohandelsoffer, som finländska myndigheterna har förlitat sig på men som har kritiserats.

Diskussion om artikeln