Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnylänningarna ger dåligt betyg åt nödcentralens svenska service

Från 2016
Uppdaterad 15.09.2016 13:27.
Många skrivbord i en öppen sal. Vid skrivborden sitter personal med hörlurar och mikrofoner.
Bild: Nödcentralsverket

Den svenskspråkiga servicen inom mentalvården och hemvården i Lojo får uselt betyg i undersökningen Språkbarometern där kommunal och statlig service betygsätts. Också nödcentralens svenskspråkiga service får en rejäl känga av västnylänningarna.

Den färska språkbarometern 2016 visar att de språkliga minoriteterna i kommunerna i Västnyland är rätt nöjda med den service de får, både kommunalt och statligt.

Språkbarometern är en enkät som skickats ut till 8893 slumpmässigt valda kommuninvånare i de 33 tvåspråkiga kommunerna.

Trots att västnylänningarna överlag är rätt nöjda så får en del service dåligt betyg. Ett exempel är nödcentralen som de svenskspråkiga i Västnyland ger ett klart sämre betyg än de finskspråkiga minoriteterna.

Brandbackens servicecenter
Bildtext Svenskspråkig hemvård får knappt godkänt betyg i Lojo.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

De svenskspråkiga i Lojo ger också ett knappt godkänt betyg för både mentalvården och hemvården.

Bland de västnyländska kommunerna har Raseborg och Ingå finska som minoritetsspråk medan det i Lojo, Hangö och Sjundeå finns färre svenskspråkiga.

Invånarna har fått använda sig av skalan 4-10 då de gett vitsord.

Kommunernas bästa medeltal finns i Kronoby (9,0) och i Pargas (8,9). Sämst service på minoritetsspråket får invånarna i Vanda, 6,8.

Lojo

Svenskspråkiga 3,5 procent
Finskspråkiga 92,7 procent

De svenskspråkiga i Lojo ger regionens klart lägsta siffror då det gäller att få service på sitt modersmål och medeltalet stannar på 7,1.

Kommunalt sett visar både hemvården och mentalvården upp ett rejält bottennapp och får endast betyget 5,0.

Lojos bästa betyg får barndagvården, 8,46 och den fina siffran skiljer sig klart från övrig kommunal service. Näst bästa betyget får biblioteket med 7,56.

Bland de statliga tjänsterna ger Lojosvenskarna sämsta betyg åt Arbetskraftsbyrån, 5,65. Finavia får högsta betyg, 7,23. Nödcentralen får betyget 6,38.

Sjundeå

Svenskspråkiga 29,1 procent
Finskspråkiga 66,6 procent

Sjundeås svensktalande delar ut vitsordet 7,4 i medeltal för språket inom den kommunala och statlig servicen.

De lokala trafikbolagen och mentalvårdstjänsterna får det sämsta betyget kommunalt, båda får 7,0. Däremot är Sjundeåborna nöjda med mödra- och barnrådgivningen och ger betyget 9,17.

Bland de statliga tjänsterna tilldelas hela fyra olika organisationer ett betyg under 7, det vill säga arbetskraftbyrån, nödcentralen, polisen och VR.

Arbetskraftsbyrån är sämst med vitsordet 6,14. Nödcentralen får 6,72.

Ingå

Svenskspråkiga 53,7 procent
Finskspråkiga 42,8 procent

De finskspråkiga i Ingå ger både den kommunala och statliga service Västnylands högsta betyg, hela 8,8.
Ingås guldstjärna ger de finsktalande till biblioteket i Ingå vad gäller kommunala tjänster. Bibban får vitsordet 9,27.

Mest negativa är de finska Ingåborna över hur språkliga sköts inom socialarbetet i kommunen.

Inom den statliga sektorn ger Ingåborna tummen upp åt Finavia och ger bolaget vitsordet 9,67. Ingåborna är mycket nöjda med den statliga servicen överlag eftersom alla vitsord ligger över 9.

Raseborg

Svenskspråkiga 65 procent
Finskspråkiga 30,8 procent

De finskspråkiga i Raseborg är överlag mycket nöjda med servicen på sitt modersmål och ger den ett medeltal på 8,5.

Till skillnad från Hangö så ger Raseborg nödcentralen vitsordet 9,17. Av de statliga tjänsterna får endast räddningsverket högre betyg, 9,24.

Inom det kommunala får hälsovårdens läkarmottagning sämst betyg, 7,99. Det är det enda vitsordet under 8. Bäst vitsord får mentalvårdstjänsterna.

Hangö

Svenskspråkiga 42,5 procent
Finskspråkiga 53,1 procent

Servicen i det rätt tvåspråkiga Hangö får överlag ett högt betyg, 8,1.

De svenskspråkiga i Hangö är alltså rätt nöjda med den språkliga servicen både inom det kommunala och statliga.

Alla kommunala tjänster får vitsord över 8. Mest nöjda är Hangöborna med den kommunala barndagvården som får betyget 9,20.

Ett tydligt bottennapp i Hangö är nödcentralen, som endast får 6,18.
Också NTM-centralen och VR får siffror långt under 7. Bäst vitsord av de statliga tjänsterna får FPA, 8,71.

Hela undersökningen hittar du här på Kommuntorgets webbplats.

Diskussion om artikeln