Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var femte ung man i Finland gör ingenting

Från 2016
Uppdaterad 15.09.2016 16:05.
Flicka lyssnar på musik.
Bild: Yle/ Tero Kyllönen

Hela 18,3 procent av alla finländska unga i åldern 20-24 år varken studerar, jobbar eller är på arbetspraktik, visar den årliga rapporten Education at a Glance om utbildningsläget inom OECD.

Undersökningen omfattar samtliga 35 länder som hör till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

Av de unga männen i Finland hör hela 21,1 procent till de så kallade NEET-unga (Neither in employment nor in education or training).

Andelen har ökat kraftigt under de senaste tio åren, det vill säga från tiden innan de ekonomiskt dåliga tiderna började slå hårt mot världsekonomin. År 2005 var 12,2 procent av de unga männen i motsvarande läge.

Finland avancerar på den negativa listan

Finland har stigit till en tvivelaktig sjätte plats på OECD-listan vad gäller unga män som ställt sig utanför studievärlden och arbetsmarknaden.

För de unga kvinnornas del var andelen 15,4 procent i slutet av fjolåret, mot 13,9 procent tio år tidigare.

Siderburkar, en randig tygväska och en ungdom som står på stranden.
Bildtext Också många unga kvinnor saknar studie- eller arbetsplats.
Bild: Mari Nupponen / Yle

Genomsnittet för alla i åldersgruppen i OECD-länderna är 17,0 procent. Männens andel är 18,5 och kvinnornas 15,5 procent.

Finland hör till samma grupp som Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien där andelen NEET-unga år 2015 var minst fem procentenheter högre än tio år tidigare.

Till studier räknas heltids- eller deltidsstudier, men inte kortvariga kurser eller alternativa utbildningar vid icke-officiella läroanstalter.

Till arbete räknas allt betalt jobb som pågått i minst en timme under den vecka då mätningen gjordes.

Forskarna bakom rapporten säger att många länders regeringar inte satt in tillräckligt med stödåtgärder för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna utanför samhället.

De varnar också för konsekvenserna av att unga befinner sig långa tider utanför samhället - situationen kan bli kronisk och personen i fråga kanske passiveras för gott.

Diskussion om artikeln