Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå: Kustbanan borde grundförbättras

Från 2016
Ett litet grårött lokaltåg står på en station i landsbygden, buskar och gräs syns, en asfalterad gång till perrongen.
Bildtext Kustbanan är viktig för hela regionen. I dag stannar inga tåg på Ingå station.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Kommunikationsministeriet vill veta vilka önskemål och behov kommunerna har för tågtrafik de kommande åren. Ingå kommun lyfter fram hur viktig kustbanan är i sitt utlåtande.

För tillfället har VR monopol på persontågtrafiken på järnvägarna i Finland. Med monopolet kommer också förpliktelser. Varje år ska VR ordna trafik enligt så kallad allmän trafikplikt för 20 miljoner euro per år. Dessutom köper staten persontågtrafiktjänster av VR för 30 miljoner euro per år.

Den här trafiken ska ordnas på sådana avsnitt där tågtrafiken inte är lönsam enligt marknadsekonomins principer.

Nu vill alltså Kommunikationsministeriet veta vad eventuella tågturer skulle betyda för kommunerna.

Kustbanan viktig för hela regionen

Ingå säger att en fungerande kollektivtrafik är avgörande för kommunens ekonomiska livskraft. De som har pendlat med tåg har ändå varit få i Ingå, men trafiken på kustbanan som helhet är viktig för regionen och kommunerna i området.

Kustbanan borde grundförbättras så den kunde klara av mera trafik.

Den buss som har ersatt det nedlagda Y-tåget på kustbanan har en misslyckad tidtabell. Restiden kunde bli kortare om man slapp stå och vänta i Kyrkslätt. Dessutom är lösningen med en buss mellan Karis och Kyrkslätt inte den ändamålsenligaste lösningen.

I dag åker Ingåbor till och från huvudstadsregionen främst med buss. Antalet avgångar har minskat under det senaste året vilket har lett till att servicenivån inom busstrafiken försämrats. Dessutom konkurrerar VR:s buss mellan Karis och Kyrkslätt också delvis med den nuvarande busstrafiken i Ingå.

Ifall Kommunikationsministeriet anser att trafiken på kustbanan västerut från Kyrkslätt underställs trafikplikt så borde tågen absolut stanna också i Ingå, säger styrelsen i sitt utlåtande.

Diskussion om artikeln