Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Katedralskolan en vinnare - grundskolans gruppstorlekar på fullmäktiges nåder

Från 2016
Uppdaterad 16.09.2016 14:33.
Elever på väg till Näse skola
Bild: Yle/Stefan Paavola

Nästa års budget för Åbos skolor och daghem börjar ta form. Nämnden för fostran och undervisning godkände förslaget med några ändringar. Bland annat ville nämnden med hjälp av tilläggsanslag undvika en minskning i personalstyrkan som skulle leda till större undervisningsgrupper.

Timo Jalonen, direktör för fostran och undervisning i Åbo, presenterade ett budgetförslag där det ingick en personalminskning om 55 personer. Nämnden för fostran och undervisning godkände inte förslaget som sådant, utan hoppas i stället på två miljoner i tilläggsanslag för att kunna förhindra att undervisningsgrupperna blir större och hålla antalet årsverken på minst samma nivå som år 2016. Dessutom begär nämnden om 1,1 miljoner i tilläggsanslag för att kunna ordna förberedande undervisning för invandrarbarn.

En utmaning är att eleverna fortsätter öka, både i de svenskspråkiga och finskspråkiga skolorna. På den svenska sidan ökar eleverna främst genom att allt större årskullar börjar skolan, men också antalet elever från S:t Karins som går årskurs 7 till 9 i Åbo förväntas bli fler.

Katedralskolan i Åbo.
Bildtext Katedralskolan i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Bättre tider för Katedralskolan?

Enligt Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkig undervisning och småbarnsfostran i Åbo, är budgetförslaget trots allt ett ganska bra förslag för de svenskspråkigas del. Hon hoppas att också grundskolorna får tillräckligt med resurser.

Kjellman lyfter fram Katedralskolans situation som en positiv förändring. Gymnasiet har tidigare fått dras med för lågt dimensionerade personalkostnader, men i budgetförslaget för nästa år är kostnaderna dimensionerade enligt kursutbudet.

Även nämnledamot Barbro Schauman (sfp), som också är ordförande för nämndens svenska sektion, tycker budgetförslaget ser hyfsat ut för de svenskspråkigas del.

- Det som var väldigt viktigt för oss då vi gick in i den här processen var att vi skulle få mera resurser för Katedralskolan, och det har vi fått.

För tillfället har Katedralskolans resurser bland annat inte räckt till för en studiehandledare på heltid.

I den nya läroplanen ingår två studiehandledningskurser. Dessutom har den personliga handledningen blivit allt viktigare, berättar rektor Marianne Pärnänen. Dessutom har pengar ämnade för ersättningar för lärarnas extra jobb istället fått sättas på kurser. Enligt Pärnänen har det haft en negativ inverkan på utvecklingsarbetet, och är förstås inte heller rättvist mot lärarna.

Ska fullmäktige skjuta till 2 miljoner?

I det ursprungliga förslaget som presenterades för nämnden var den svenska grundutbildningen underresurserad med dryga 100 000 euro, berättar Schauman. Den summan ingår nu i tillanslaget om två miljoner euro som nämnden hoppas att ska godkännas av fullmäktige. Tilläggsanslaget behövs för att kunna bibehålla den personalstyrka som finns i de svenskspråkiga skolorna i dag.

Åbo stadsfullmäktige har tidigare fattat beslutet att gruppstorlekarna i stadens skolor inte får växa. Schauman tror att fullmäktige kommer att hålla fast vid den åsikten och ge bildningssektorn de extra två miljonerna som behövs. Kommunalvalet närmar sig och utbildningsfrågor påverkar opinionerna.

Stadsstyrelseledamot Christel von Frenckell - Ramberg (SFP) tror att tilläggsanslaget garanterat kommer att dyka upp i den politiska diskussionen och diskuteras flitigt både i stadsstyrelsen och partiledarna emellan. Att bibehålla gruppstorlekarna är en viktig fråga för många, men samtidigt är två miljoner ett betydande belopp.

- Visst är det en stor summa då vi samtidigt har ett ansvar att få stadens ekonomi i balans, konstaterar von Frenckell - Ramberg.

Liliane Kjellman
Bildtext Liliane Kjellman.
Bild: Yle/Marie Söderman
Barbro Schauman.
Bildtext Barbro Schauman.
Bild: Barbro Schauman.
christel von frenckell-ramberg
Bildtext Christel von Frenckell - Ramberg
Bild: Yle/Nina Bergman

Mindre pengar för yrkesutbildning - dagvården stampar på ställe

Inom småbarnsfostran är förändringarna inte så stora. Enligt Kjellman bibehålls den nuvarande servicenivån, men man skulle gärna se mer mångfald i servicen. Det finns till exempel ett tryck på att kunna erbjuda dagvård allt senare om kvällarna, vilket kan ha att göra med senarelagda öppettider inom servicebranschen.

Yrkesutbildningen i Åbo kommer att få klara sig med mindre resurser. Förslaget innefattar bland annat ett närmare samarbete med vuxenutbildningen, att en större andel av inlärningen sker i arbetslivet och att utbildningarna ska rymmas in på färre kvadratmeter.

Hur de statliga stöden för yrkesutbildningen förändras är ännu oklart. Det är också tillsvidare oklart vad förslaget skulle innebära för de enskilda utbildningarna.

Svenska dokument inte längre på bildningens bekostnad

Det har också budgeterats för en översättartjänst, berättar Liliane Kjellman. Översättaren ska bistå bildningssektorn och meningen är att kostnaderna för tjänsten från och med nästa år ska tas ur koncernledningens kista.

Schauman anser att det absolut är koncernledningen som ska stå för översättningstjänsterna.

- Det är något vi protesterat mot, att vi inom svenska resultatområdet ska ta av våra mycket begränsade resurser för finansiera en översättare. Det tycker vi att är fel och det har man nu hörsammat, säger Schauman.

- Det är inte meningen att vi för våra pengar ska översätta sådana dokument som borde komma till oss på svenska, men det har vi gjort nu under de senaste åren för att det fungerat så uselt från Åbo stads sida.

Budgetförslaget ska behandlas av Åbo stadsstyrelse och därefter av staden fullmäktige.

Diskussion om artikeln