Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbetet med att slå ihop församlingar i Åbo går framåt

Från 2016
Åbo domkyrka.
Bild: Yle/Nora Engström

Arbetet med att slå ihop församlingar vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet fortsätter.

Kyrkorådet tog igen ställning till frågan på torsdagen och föreslår fortsättningsvis att samfälligheten består av fem finska församlingar i framtiden, plus Åbo svenska församling. Sammanslagningarna gäller alltså inte Åbo svenska församling.

Meningen med sammanslagningen är att effektivera verksamheten och förbättra den ekonomiska situationen för de mindre församlingarna.

Enligt förslaget ska de fem framtida församlingarna vara Domkyrkoförsamlingen, Katarinaförsamlingen (Henrik och Katarina församling slås ihop), S:t Marie församling (S:t Marie och Patis församling slås ihop), Mikaels församling (Mikaels och Martins församling slås ihop) och S:t Karins församling (Pikis och S:t Karins församling slås ihop).

Den största armbrytningen på torsdagens möte gällde församlingen i Pikis, som vill fortsätta som en självständig enhet. Kyrkorådet röstade om sammanslagningen av Pikis och S:t Karins. Förslaget att Pikis får fortsätta som en självständig församling röstades ner med 6-3.

Kyrkofullmäktige möts 29.9 och tar då ställning till sammanslagningarna. Fullmäktiges förslag skickas sedan i slutet av september till domkapitlet i Åbo ärkestift.

Diskussion om artikeln