Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Frontmuseet i Lappvik får egen borrbrunn

Från 2016
Uppdaterad 16.09.2016 11:36.
Frontmuseet i Lappvik i Hangö.
Bildtext Frontmuseet i Lappvik ska inte anslutas till kommunal vattenledning.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Frontmuseet i Lappvik renoveras som bäst och nu beslöt miljönämnden i Hangö att museet inte behöver anslutas till vatten- och avloppsnätet trots att det finns på ett viktigt grundvattenområde.

Krigshistoriska föreningen som står bakom Frontmuseet har planerat en lösning där museet får en egen borrbrunn och sluten tank.

Föreningen motiverar sitt önskemål med att museet verkar främst under sommarsäsongen, att man använder litet vatten och att byggkostnaderna skulle bli oskäligt dyra för att få kommunalteknik. Staden och museet borde nämligen dra ledningar under riksväg 25 och också bygga en pumpstation.

Nämnden godkände den här lösningen för museet trots att det ligger på ett viktigt grundvattenområde.

Dyrt och riskabelt kommunalt

Förutom de motiveringar som föreningen framförde så anser miljönämnden också att det skulle vara riskfyllt för grundvattnet att dra ledningar under riksvägen. Det skulle bli oskäligt dyrt.

Nämnden anser att den här lösningen inte innebär risk för förorening av miljön eller sanitär olägenhet.

Nämnden ställde ändå upp vissa villkor som måste uppfyllas om museet inte ska vara anslutet till kommunalteknik.

Vattenförbrukningen måste hållas liten och avloppsvattnet bör ledas till en sluten tank. Vattnet måste också uppfylla vissa kvalitetskrav och föreningen ska därför ta vattenprov efter att brunnen byggts.

Diskussion om artikeln