Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Gubb- och gumväldet kommer, är du redo?

Från 2016
En baby tittar förvånat upp
Bildtext Många skjuter upp barnafödandet och samtidigt blir befolkningen äldre.
Bild: Pixabay / TaniaVdB

Den allt äldre befolkningen och den sjunkande nativiteten gör framtiden osäker för unga i Europa. Utan migrationen skulle befolkningsmängden i flera europiska länder sjunka drastiskt. Vi träffade demografiforskaren och professorn Tomáš Sobotka från Institutet för demografisk forskning i Wien.

En växande politisk ojämlikhet mellan generationerna håller på att rota sig på flera håll i Europa och det är något som regeringarna borde ta på allvar enligt Sobotka.

- I många länder i södra Europa är majoriteten av dem som har politisk makt redan gamla, se bara på till exempel Italien.

Sobotka och hans forskarteam har i flera års tid följt med befolkningsstrukturen i de europeiska länderna och resten av världen. I hela Europa har nativiteten sjunkit stadigt redan i fyrtio år. Recessionen 2008 ledde till ytterligare en dramatisk nedgång. Samtidigt lever européerna i snitt 2-3 månader längre för varje år som går.

De yngre får allt mindre delar av kakan

- Det vi riskerar att få i framtiden är gerontokratier, politiska system där pengarna slussas till den äldre befolkningen, och majoriteten av dem som röstar också tillhör samma grupp, säger Sobotka.

Följderna blir att den yngre generation som ska säkra tillväxten får en mindre del av kakan och i ännu högre grad än nu skjuter upp både äktenskap och planer på att försöka få barn.

Demografiforskaren Tomas Sobotka står på en gata i Helsingfors. Det är höst.
Bildtext Tomáš Sobotka är orolig för ojämlikhet mellan generationerna.
Bild: yle / Heidi Grandell-Sonck

Inte lika bra som mamma och pappa

Det finns flera bakomliggande orsaker till den sjunkande nativiteten. Den allt högre levnadsstandarden och tillgången till preventivmedel har gjort familjeplanering möjlig i så gott som hela världen.

- Den globala befolkningsexplosionen är egentligen ganska lokal. Den sker söder om Sahara i Afrika och i vissa delar av Asien, säger Sobotka.

Men samtidigt har välståndet gjort att vi nu har högre förväntningar på livet, menar Sobotka. Vi har en föreställning om hur det ska vara när vi försöker få barn. Vi ska vara klara med studierna, helst ha en fast anställning och gärna någonstans att bo.

- Ofta baserar vi våra föreställningar på hur vi själva hade det när vi var små, men det är mycket möjligt att de unga i Europa aldrig kommer att nå samma levnadsstandard som sina föräldrar, säger Sobotka.

Arbetssituationen för unga ser i många länder hopplös ut, det görs nedskärningar i familjepolitiken och det är svårt att få lån. I Spanien ser man en våg av unga som nu flyttar tillbaka in under föräldrarnas tak, för att klara den ekonomiska pressen.

Finland har det relativt bra

Den sjunkande nativiteten oroar 70 procent av finländarna enligt en undersökning av Taloustutkimus. De flesta av dem som oroar sig är över femtio år gamla, och män är mer oroliga än kvinnor.

Ändå tycker Tomáš Sobotka att vi i Finland kan ta det lugnt än så länge. Ur ett europeiskt perspektiv har vi det ganska bra, trots att nativiteten sjunker för femte året i rad. Den finländska kvinnan föder i snitt 1,65 barn, år 2012 var siffran 1,8.

- Men ni i Finland har en modern syn på jämnställdhet och en familjepolitik som stöder olika sorters familjer. Det är mer än många europeiska länder har, säger Sobotka.

Han jämför med länder där man inte kan stanna hemma med nyfödda barn längre än några veckor, eller länder där dagvårdskostnaderna är skyhöga.

- Däremot lockar ni ännu inte nya invånare i samma grad som till exempel Sverige eller Danmark, kanske på grund av det geografiska läget, säger Sobotka.

Äldre män på en bänk.
Bildtext Pengarna slussas till en allt äldre befolkning.
Bild: Karen Beate Nøsterud - norden.org

Migrationen viktig

Utan migrationen skulle invånarantalet i flera europeiska länder redan krympa avsevärt. Sobotka lyfter fram Bulgarien som exempel. Där är det ekonomiska läget så kritiskt att den unga befolkningen har tappat framtidstron och flyttar ut. Eftersom landet inte heller lockar nya immigranter har befolkningen krympt med en femtedel sedan nittiotalet.

- Ur mitt perspektiv som demograf är en fungerande integration av nya invånare Europas största utmaning just nu.

Satsa på dem som ska våga

När Sobotka och hans forskargrupp sammanställde data över recessionens inverkan på barnafödandet i Europa, lade de märke till att nativiteten sjönk i både norra och södra Europa. Detta trots att recessionen drabbade länderna i söder mycket värre. Till exempel i Norge märktes lågkonjunkturen knappt av, men ändå dök antalet födda.

Sobotka tror själv att det har att göra med att medielandskapet har krympt.

- Vi hör om lågkonjunkturen och hur dåligt det går i världen och som skyddsåtgärd bestämmer vi oss för att skjuta upp barnafödandet.

Enligt Sobotka borde de som styr och ställer i Europa ta sig en ordentlig funderare på vilka signaler man sänder till dem som står i beråd att bilda familj just nu.

- Man borde satsa på dem som är runt 20 år gamla och ge dem större hopp inför framtiden.

Läs mera om demografin i Europa.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln