Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vörånämnd vill riva byggnader

Från 2016
Tallkottens daghem i Oravais
Bildtext Tallkottens daghem i Oravais ska rivas.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Det gamla daghemmet Tallkotten i Oravais och delar av gamla gymnasiet i Vörå kan rivas. Tekniska nämnden i Vörå godkände på torsdag kväll att pengar för rivningen finns med i budgetförslaget för nästa år.

Ingen av byggnaderna är längre i bruk.

Redan i fjol fanns rivningskostnader med i budgeten, men då beviljades inga anslag för rivningen. Budgetförslaget från tekniska nämnden går nu vidare till kommunstyrelsen och sedan till fullmäktige.

Jan Östman, som är teknisk chef på Vörå kommun säger att rivningen beräknas kosta runt 100 000 euro för båda byggnaderna. Då tillkommer kostnader för byggnadsarbeten vid gymnasiet där bara en del av byggnaden rivs och spåren efter rivningen sedan ska lappas ihop.

- Min bedömning är att om medlen för rivning beviljas kan rivningen göras när som helst, till exempel tidigt på vårvintern, säger Jan Östman.

Diskussion om artikeln