Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nedskräpad fastighet i Sibbo skärgård måste städas

Från 2016
Skrot
Bildtext På fastigheten finns bland annat metallskrot av olika slag (Illustrerande arkivbild).
Bild: Yle/Fredrika Sundén

I tre år har Sibbo kommuns byggnads- och miljöutskott uppmanat några fastighetsägare på ön Svarta Hästen att städa upp på deras tomt.

På tomten finns bland annat avfallsmaterial av olika slag, en traktor som är i dåligt skick, rostiga plåttunnor och annat metallavfall samt konstruktioner byggda av presenningar.

En lång följetong

Det var redan i maj 2013 som kommunens byggnadstillsyn konstaterade att fastigheten bör städas.

En uppmaning att städa området skickades till fastighetsägarna den 4 september 2013. I den uppmanades fastighetsägarna att städa tomten så att den skulle vara fri från skrot den 15 oktober 2013.

I september 2015 utförde byggnadstillsynen en kontroll på tomten och konstaterade då att det fortfarande fanns olika slag av metallskrot på området.

Den 4 januari 2016 skickades en ny uppmaning till fastighetsägarna om att området bör städas upp. Deadline för det här var den sista maj. Fortfarande är området ostädat.

Ekonomiska orsaker

Som orsak till att tomten inte har städats uppger fastighetsägarna ekonomiska skäl och ber om tilläggstid av kommunen. Fastighetsägarna avser också sälja tomten.

I samband med försäljningen skulle fastighetsägarna komma överens med den nya ägaren om hur tomten skulle snyggas upp.

Sibbo kommuns byggnads- och miljöutskott konstaterar att ett ägarbyte inte påverkar ärendets behandling och att man inte kan ge mera tilläggstid.

Byggnadstillsynschefens förslag är därför att fastighetsägaren städar fastigheten, avlägsnar metallavfallet och river presenningskonstruktionerna inom tre månader från mottagandet av den nya uppmaningen att städa upp tomten.

Markanvändningslagen förpliktar

Med uppmaningen följer ett hot om ett löpande vite på 1 000 euro för varje ägare av fastigheten. Vitet består av ett grundbelopp på 1 000 euro samt av ett tilläggsbelopp som vart och ett uppgår till 1 000 euro.

Motiveringen till uppmaningen att städa upp på tomten är paragraf 166 i markanvändnings- och bygglagen, där det stipuleras att byggnader och deras omgivning ska hållas i sådant skick att området uppfyller de
sanitära kraven och kraven på säkerhet.

Likaså bör det på området inte skapas miljöolägenheter och det får inte heller finnas sådant som förfular miljön.

Ön Svarta hästen ligger på den västra sidan av Sibbofjärden ungefär en kilometer från gränsen till Helsingfors och cirka fyra kilometer från Nordsjö hamn i Helsingfors.