Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Få tänker frivilligt ansluta sig till Kimitoöns vatten

Från 2016
Uppdaterad 19.09.2016 13:05.
Vatten som hälls i ett genomskinligt glas. Ljusblå bakgrund.
Bildtext Kimitoöns vatten vill att alla som bor på vattenverkets område ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, men alla vill inte.
Bild: All Over Press

Bara cirka tio hushåll har inom utsatt tid begärt att bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet på Kimitoön.

Att fler inte går med på att frivilligt ansluta sig, förvånar inte Raimo Parikka.

- Inte väntade vi så jättemånga fler.

Telefonerna har ändå under de senaste veckorna gått heta och många har hört av sig med frågor kring anslutningsskyldigheten, berättar Parikka.

Nu skickas listan med nästan trehundra namn till kommunens miljöinspektör, och vidare till Bygg- och miljötillsynsnämnden.

Anslutningsskyldighet på vattenverkets verksamhetsområde

Kimitoöns vatten skickade i somras ut brev till cirka trehundra hushåll på Kimitoön. I brevet ingick en uppmaning om att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Hushållen är belägna på Kimitoöns vattens verksamhetsområde och det betyder att de har både skyldighet och rättighet att ansluta sig till kommunaltekniken.

- Efter att brevet skickades ut har mellan fem och tio hushåll har meddelat att de vill bli anslutna, berättar Raimo Parikka vd för Kimitoöns vatten. Hur många som hade begärt att bli anslutna också utan uppmaningen från Kimitoöns vatten kan Parikka inte säga.

Vidare för myndigehtsåtgärder

Före den 16 september skulle de som fått brev av Kimitoöns vatten meddela om de tänker ansluta sig eller inte.

De som ansluter sig stryks från vattenverkets lista på fastigheter som bör anslutas. Resten av fastigheterna skickas vidare för myndighetsåtgärder. Det betyder i praktiken att de fastigheter som finns på listan behandlas av Kimitoöns bygg- och
miljötillsynsnämnd, det vill säga i detta fall myndigheten, som avgör om fastigheterna bör anslutas eller inte.

Om nämnden anser att fastigheten bör anslutas och fastigheten inte ansluter sig, skickas ett nytt brev ut med hot om vite. Vite kan till exempel innebära böter eller tvångsanslutning.

Fastighetsägare har också rätt att ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten.

Politiker vill att Kimitoöns vatten fokuserar på tätorterna

Svenska folkpartiets fullmäktigeledamot och revisionsnämndens ordförande Yngve Engblom sade i en taltur på fullmäktigemötet den 12 september att han anser att Kimitoöns vatten i första hand borde koncentrera sig på att få sådana hushåll som är belägna i tätorterna, anslutna. Det här eftersom en ny lag träder i kraft 2018 och den nya lagen innebär mindre stränga regler för fastigheter i glesbygdsområden.

Engbloms utspel kommenterar Raimo Parikka så här:

- Jag tycker att vi ska jobba med alla som är i vårt verksamhetsområde. Det är det målet vi har. Inte ska vi dela verksamhetsområde enligt enskilda grupper.

Kimitoöns vatten har skulder på cirka 10 miljoner euro efter att under de senaste åren ha investerat i att knyta ihop vattennätverken på ön och koncentrera avloppsvattenhanteringen till Dalsbruk. De stora skulderna är en orsak till att man vill ha fler kunder.

Att ansluta sig till avloppsnätet kostar 4750 euro (+ moms 24%), en vattenanslutning kostar 2750 euro (+moms 24%) och en vatten- och avloppsanslutning kostar 6000 euro (+moms 24%). Utöver anslutningsavgifterna betalar kunden för grävarbeten på tomten.

Diskussion om artikeln