Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Marit af Björkesten: En mera livskraftig tv på svenska

Från 2016
Uppdaterad 20.09.2016 18:26.
Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.
Bild: Yle / Kimmo Räisänen

Vi vill försäkra oss om att finlandssvensk tv spelar en minst lika viktig roll i framtiden, och att den når sin publik lika väl som i dag. Den här förnyelsen skulle i sin helhet stärka det finlandssvenska innehållet, skriver Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

Yle Fem är en tv-kanal, men också mycket mer än så. För de yngsta är kanalens barnprogram en spegel som bekräftar deras språk och identitet.

För det finlandssvenska kulturfältet är Yle Fem en scen och ett forum för viktiga samtal.

För de finskspråkiga är kanalen ett fönster både mot det finlandssvenska och det nordiska.

Men framför allt är Yle Fem en lägereld, som skapar gemensamma upplevelser och samtalsämnen kring det som är relevant för det svenska i Finland.

Allt det här vill vi att Yle Fem ska vara också i framtiden, men inget av det är självklart. Konkurrensen om barnens tid och engagemang ökar och också de allra yngsta hittar sitt videoinnehåll på helt nya plattformar.

De unga överger tablå-tv i sådan takt att BBC redan valt att flytta hela sin kanal för den yngre publiken till nätet. Allt fler, helt oberoende av ålder, förutsätter att tv:n finns tillgänglig var som helst och när som helst.

Inom en inte särskilt avlägsen framtid kommer största delen av tittandet med stor sannolikhet att ha flyttat från traditionell tv till nya arenor.

Det här är en utmaning, men samtidigt en enorm möjlighet.

Yles Arena är redan i dag ett av Finlands starkaste varumärken och en tjänst som erbjuder otaliga möjligheter att betjäna publiken bättre, oberoende av plats, tid och apparat. Aldrig har vi haft så här lite begränsningar då det gäller form och utrymme.

För att public service ska vara relevant och värdefullt krävs två saker: Det allra viktigaste är naturligtvis att innehållet är unikt, fyller en viktig funktion i samhället och att det står sig i den globala konkurrensen. Hur väl distributionsformerna än fungerar står och faller både det finländska och det finlandssvenska medieinnehållet på sin kvalitet.

Det andra är räckvidden, som i sin tur förutsätter att innehållet är lätt att hitta och använda. Om Yles innehåll inte finner sin tilltänkta publik hjälper det inte att kvaliteten i sig är god.

Den förnyelse som vi nu föreslår för Yles förvaltningsråd svarar på båda behoven. I stället för att använda tid, energi och pengar på upprätthålla och distribuera fyra traditionella tv-kanaler flyttar vi mer fokus och kraft till att skapa en bättre Arena.

För den finlandssvenska tv:n skulle reformen betyda att den nuvarande sambon SVT World byts ut mot Yle Teema. Det finns lika mycket plats för Yle Fems eget innehåll som tidigare om vi så vill, men den potentiella publiken växer eftersom Teema har en mångfalt större publik än SVT World.

Teema är i sin tur en kanal med värdefullt innehåll och en engagerad publik. Att dela kanalplats med Yles egen kanal öppnar många nya möjligheter att lyfta i synnerhet nordisk film, kultur och dokumentärer, men också musik och vetenskap.

Samtidigt skulle Yle Fem finnas kvar och kunde bygga vidare på den bredd och den kompetens som skapats kring kanalen både inom Yle och i de finlandssvenska produktionsbolagen. De traditionella tv-kanalerna kommer att vara viktiga för många tittare under en lång tid framöver.

Därför håller vi fast vid att alla de centrala finlandssvenska programmen, allt från BUU-klubben till Tv-nytt, sänds samma bekanta tid varje dag, och att det också finns möjligheter att tillbringa helg och sena kvällar i Yle Fems sällskap.

Med en ny kanalstruktur och en allt bättre Arena kan vi betjäna både dem som föredrar traditionell tv, och dem som redan övergått till andra sätt att titta på tv och video.

Båda är lika viktiga, och båda måste vara starka för att det finlandssvenska tv-innehållet ska uppfattas som värdefullt, och för att det svenska ska vara starkt i det finländska medielandskapet också i framtiden.

Diskussion om artikeln