Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad hoppas på att tredje sektorn kan ordna nödinkvartering i vinter

Från 2016
vinterväder 2016
Bild: Bengt Östling/Yle

Vintern kommer och frågan om hurdan nödinkvartering Helsingfors stad ska ordna är aktuell igen. I höst ska JO ge sitt utlåtande om Helsingfors stads agerande, och stadsstyrelsen ta ställning till saken.

Förra vintern nekades romer härbärge i Helsingfors. Veronika Honkasalo från Vänsterförbundet samt Thomas Wallgren från socialdemokraterna lämnande då in en motion, där de krävde att Helsingfors stad ordnar nödinkvartering för alla.

På måndag skulle stadsstyrelsen i Helsingfors besluta om att motionen är slutbehandlad. Motiveringen var att staden kan ge bistånd till organisationer i tredje sektorn som ordnar nödinkvartering.

Det klart att vi måste samarbeta med medborgarorganisationer. Till exempel Hirundo gör ett väldigt viktigt arbete, men det räcker inte.

Veronika Honkasalo (Vänsterförbundet)

- Enligt grundlagen så måste Helsingfors stad själv ordna nödinkvartering för mänskor som behöver den. Man kan inte lämna någon utanför som behöver hjälp. Händelserna förra januari var mycket dramatiska, Helsingfors stad lämnade mänskor ute i minus 24 grader. Det är helt oacceptabelt, säger Veronika Honkasalo som är vänsterförbundets representant i stadsstyrelsen.

Vad är skillnaden mellan att det är stadens egen nödinkvartering och att det är tredje sektorn som ordnar inkvarteringen?

- Det klart att vi måste samarbeta med medborgarorganisationer. Till exempel Hirundo gör ett väldigt viktigt arbete, men det räcker inte. Det såg vi i januari när det inte fanns inte tillräckligt med platser, inte hos medborgarorganisationer och inte hos Helsingfors stad, säger Veronika Honkasalo.

Stadsstyrelsen bordlade ärendet på Veronika Honkasalos förslag, och behandlar saken på nytt när justitieombudsmannen gett sitt utlåtande. Biträdande justitieombudsmannen har fått ta emot två klagomål på Helsingfors stads agerande.

Organisationer i tredje sektorn som vill ordna nödinkvartering kan ansöka om stadens bistånd.

Tiggare.

Helsingfors stad: Rätt att neka romer natthärbärge

Östeuropeiska romer lämnades ute i minus 25 grader.