Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nervösa civiltjänstgörare kom till Lappträsk

Från 2016
Uppdaterad 21.09.2016 05:22.
Civiltjänstgörare i Lappträsk.
Bildtext En ny grupp svenskspråkiga civiltjänstgörare på välkomstinfo vid centralen.
Bild: Yle/Katarina Lind

- Inte kom jag ju helt frivilligt hit, men det här stället känns fint, säger Johannes Palomaa, 20 år, från Vasa då han beskriver hur det känns att vara första dagen i Lappträsk.

I måndags inledde 43 svenskspråkiga personer sin civiltjänstgöring i Lappträsk, där landets enda civiltjänstcentral finns. Centralen tar emot svenskspråkiga civiltjänstgörare två till tre gånger per år. En av de 43 var Palomaa.

Palomaa kommer efter utbildningsperioden i Lappträsk att fortsätta sin arbetstjänstgöring i Vasa, där han ska jobba med rehabiliterande arbetsverksamhet. Valet att göra civiltjänst var inte helt klart från början, men kändes i våras som det bästa alternativet.

- Jag vill mer fritt kunna hålla på med min musik och med de två band jag är med i på fritiden.

Mycket nytt under första dagen

Under den första dagen får de nyanlända civiltjänstgörarna en hel del information. De börjar samlas utanför byggnaden Sikala i höstsolen strax innan ett på eftermiddagen. Före det har många redan köat för att få en nyckel till sitt rum. Här ska de bo under de kommande fyra veckorna.

De som har haft en lång väg har eventuellt anlänt redan kvällen före. Nervositeten ligger i luften och alla sneglar försiktigt på varandra. Endast unga män syns till. Bland tjänstgörarna finns bara tre till fyra unga kvinnor per år.

- Det är lite som under första skoldagen. Folk är lite blyga, men jag tror att vi alla kommer att bli goda kompisar, säger Zacharias Hägerstrand, 20 år, från Helsingfors.

Två pojkar som ska inleda civiltjänstgöringen i Lappträsk.
Bildtext Johannes Palomaa och Zacharias Hägerstrand inledde sin civiltjänstgöring i måndags.
Bild: Yle/Katarina Lind

- Det varierar lite från år till år, men oftast är det 40 till 50 personer per svenskspråkig grupp. Svenskspråkiga kommer vanligen hit två gånger om året, säger utbildningsexpert Katarina Haddas-von Martens.

Många reservister på kommande

I år har centralen i Lappträsk inte möjlighet att ta emot fler än två grupper, eftersom man måste få rum för alla de reservister som har valt att lämna det militära och satsa på kompletterande civiltjänstgöring. År 2015 valde rekordmånga reservister civiltjänstgöring.

- Det är nog en trend som verkar hålla i sig, att man söker sig bort från militären. Under nästa år kommer till och med en del reservister att utbildas i Kuopio, säger Haddas-von Martens.

Orsaken till att folk söker sig bort från det militära verkar vara det oroligare läget i Europa och världspolitiken, men enligt Haddas-von Martens har också Vapenvägrarförbundet fört kampanjer.

Katarina Haddas-von Martens vid civiltjänstcentralen i Lappträsk.
Bildtext Katarina Haddas-von Martens har snart jobbat med civiltjänstgörare i 20 år.
Bild: Yle/Katarina Lind

Färre alternativ för svenskspråkiga

Drygt 160 finskspråkiga tjänstgörare anlände till Lappträsk i måndags. Eftersom de svenskspråkiga är betydligt färre har de inte samma valmöjligheter gällande kurser som erbjuds på centralen.

- Tyvärr är det så att de svenskspråkiga under sin tid här får en blandning av olika inriktningsalternativ, medan de finskspråkiga har mer att välja mellan. Gruppstorlekarna skulle bli för små om den svenskspråkiga gruppen skulle spjälkas upp i många mindre grupper. Det handlar om resurser, säger Haddas-von Martens.

Efter läkargranskningen brukar en del falla bort, cirka fem till tio personer per ny grupp. Den svenskspråkiga gruppen brukar alltså slutligen bestå av ungefär 30 personer.

Det är läkarna som avgör vilka som är tjänstgöringsdugliga. Efter månaden på centralen fortsätter tjänstgöringen på den plats man har valt.

- Kring 70 procent brukar jobba för någon kommun. I dagens läge ökar också antalet allmännyttiga organisationer som tar emot civiltjänstgörare, säger Haddas-von Martens.

Civiltjänstgörare i Lappträsk.
Bild: Yle/Katarina Lind

- Jag kommer att tjänstgöra som assistent vid en radiostation samt laga mat och städa där, säger Zacharias Hägerstrand.

Han är intresserad av kultur och medier och tror att han kommer att ha nytta av sin elva månader långa tjänstgöringsperiod i framtiden.

Kurser man kan ha nytta av senare

På de svenskspråkigas schema finns under de närmaste veckorna bland annat utbildning i första hjälp, oljebekämpning, samt frågor som berör missbruk och våld i närrelationer.

Centralen försöker ordna med sådant som civiltjänstgörarna kan ha nytta av också i framtiden. De kan till exempel få ett papper på att de avlagt en kurs i oljebekämpning, vilket de kan ha nytta av då de söker jobb.

- Det mest utmanande med jobbet här är att man måste tåla förändringar. Alla civiltjänstgörare är olika och det är inte alltid så lätt att märka vilka som har problem här. Man måste vara lyhörd, säger Katarina Haddas-von Martens.

En del unga kan ha problem med attityden i början. De är ändå rätt få. Många har trots allt vänner med goda erfarenheter härifrån, berättar Haddas-von Martens.

- En del brukar vara sura på att de inte får exakt samma kursinnehåll som de finskspråkiga. Om det finns plats i de finskspråkiga grupperna kan svenskspråkiga ibland få gå kurser på finska, men den här gången kommer det inte att lyckas eftersom de finskspråkiga är så många, säger hon.

Olika byggnader vid civiltjänstcentralen i Lappträsk.
Bildtext En del unga kan i början ha attitydprobem då de anländer till natursköna Sjökulla, men de är ganska få, säger Katarina Haddas-von Martens vid civiltjänstcentralen.
Bild: Yle/Katarina Lind

Nya undervisningslokaler på önskelistan

Cirka sju procent av män i värnpliktsåldern väljer civiltjänstgöring. Årligen utbildas 1 700 personer i Lappträsk. Många väljer inte det här alternativet direkt utan kommer till centralen efter en tid i militären.

- Det är ganska vanligt nuförtiden att man byter efter en tid. För länge sedan visste många direkt att de ville göra civiltjänst, men det verkar som om det lite hårdare samhällsklimatet har gjort att man är rädd för att sticka ut ur mängden. En kille berättade att han inte vågade säga inför kompisarna vid uppbådet att han vill göra civiltjänst, så han började i armén och valde senare att flytta hit, säger Haddas-von Martens.

Sjökulla i Lappträsk lämpar sig bra för verksamheten, men enligt henne kunde man alltid ha större resurser.

- Det går nog någorlunda med vår finansiering. Åtminstone har staten inte tillsvidare dragit åt svångremmen för hårt. Vi skulle ändå behöva en eller två nya lokaler för undervisning, konstaterar hon.

Herrgårdsbyggnaden har haft problem med inneluften, men används av den administrativa personalen.

- Lappträsk kommun har nog kommit emot, staten hyr ju byggnaderna av kommunen. Det har vidtagits åtgärder här gällande luftproblemen och underhandlingar har förts mellan staten och kommunen.

Artikeln är korrigerad 20.9.2016 kl. 10.27. Herrgården på området är i användning.

Civiltjänstcentralen i Lappträsk.
Bild: Yle/Katarina Lind

NYA SVENSKA CIVILTJÄNSTGÖRARE I LAPPTRÄSK

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln